Het Gemeentekoor

Het Gemeentekoor van de Vrije Evangelische Gemeente te Nijverdal is opgericht op 12 december 1938. Het doel van het koor is: ‘De verkondiging van het evangelie door het lied’, of zoals het bij de oprichting werd verwoord: ‘Zingende het evangelie te verkondigen, om zodoende mee te werken aan de komst van Gods Koninkrijk’.

Begonnen werd met 32 leden. Op zondagmiddag, na afloop van de kerkdienst, werd er gerepeteerd. Dat is inmiddels verleden tijd. Sinds vele jaren repeteren we nu op dinsdagavond van 19.30 tot 21.30 uur in de ‘Leerkamer’ bij de kerk, sinds 2015 onder de enthousiaste leiding van dirigent/pianist Jan Willem Docter. Vanaf 1 december 2018 staan we onder leiding van onze nieuwe dirigente Joalien van den Houten.

In de beginjaren waren hoofdzakelijk jongeren (vanaf 16 jaar) van de eigen gemeente lid van het koor. In de loop der jaren nam de gemiddelde leeftijd van het koor steeds verder toe. Velen zijn al meer dan 30 jaar of langer lid van het koor.

Ook leden van andere kerkgenootschappen hebben de weg naar ons koor gevonden. Momenteel telt het koor 62 leden. Het doel dat het koor zich stelt is leidend in de keuze van de liederen. Het repertoire bestaat dan ook in hoofdzaak uit Nederlandstalige geestelijke liederen, welke door de muziekcommissie, bestaande uit de dirigent en vier koorleden, wordt uitgezocht.

Regelmatig verleent het koor medewerking in kerkdiensten, zowel van de eigen gemeente als daarbuiten. Hoogtepunten in het koorleven zijn de kerkelijke feestdagen: Kerstfeest, Goede Vrijdag en Pasen. Ook werken we jaarlijks mee in een dienst in ‘Krönnenzommer’ te Hellendoorn

De zondag voor kerst hebben we een kerstviering in de verzorgingshuizen “De Parallel” en “De Hoge Es”.

Al sinds 1945 gaan we op Tweede Kerstdag in de vroege morgenuren zingen bij zieken en bejaarden, waarbij we ook bij het Verzorgingshuis “De Blenke” zingen om ook deze mensen de kerstboodschap te brengen.

Jaarlijks nemen we deel aan de zangersdag van de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland, waar koren uit het hele land van zich laten horen en we in de middag gezamenlijk de ingestudeerde liederen als één groot koor zingen .

Op de zangersdagen wordt van ons koor gezegd: ‘Een feest om naar te luisteren’.

In december 2018 vieren we ons 80-jarig bestaan met een jubileumfeest.

Wilt u ook eens (geheel vrijblijvend) kennis met ons maken? U bent van harte welkom op dinsdagavond vanaf 20.00 uur in de ‘Leerkamer’ bij de kerk. Wellicht komt u tot de ontdekking dat het nog ‘feestelijker’ is om zelf mee te doen dan alleen te luisteren.

Bestuur:
Voorzitter: Hans Mondeel
Penningmeester: Gretha Jelsma
Secretaris: Berty Schonewille
2e Voorzitter: Harry Krommendijk
Algemeen Adjunct: Nelleke Nieboer
Bibliothecaris: Dinand Markvoort
Lief en Leed: Ria Pultrum

Mailadres: vegkoornijverdal@gmail.com

 

Print Friendly, PDF & Email
Boekenlegger op de permalink.

Reacties gesloten.