Inleveren kopij 22 augustus 2018

Kopij voor het volgende gemeenteblad inleveren woensdag 22 augustus 2018 uiterlijk om 12.00 uur bij de redactie e-mail: redactie@veg-nijverdal.nl (in Word document). Kopij voor de website www.veg-nijverdal.nl doormailen naar jannyvanderkolk@planet.nl (in Word document zonder opmaak).

Verschijningsdata gemeenteblad: 05-07-2018, 30-08-2018, 27-09-2018, 25-10-2018, 22-11-2018, 20-12-2018, 17-01-2019.

Boekenlegger op de permalink.

Reacties gesloten.