Ds. Laura van Weijen stelt zich voor

 

Sinds 25 mei 2014 ben ik predikant van de Vrije Evangelische Gemeente Nijverdal. In 1988 werd ik verbonden aan de Gereformeerde Kerk van (toen) Velp-Rozendaal. In 1997 werd ik beroepen door de Samen op Weg gemeente van de Ontmoetingskerk te Doetinchem. (Inmiddels behorend tot de Protestantse Kerk in Nederland.) De PKN en de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten hebben een samenwerkingsovereenkomst. Zo was het mogelijk dat ik door de Vrije Evangelische Gemeente Nijverdal beroepen kon worden.

Ik leerde de Vrije Evangelische Gemeente kennen in mijn eerste gemeente Velp. Ds. Bert Louwerse, predikant van de VEG-Velp en alg. secretaris van de Bond, was daar voorzitter van de plaatselijke Raad van Kerken. Vanaf die tijd nam ik regelmatig bij hen waar en zo leerde ik ook andere VEG-gemeenten kennen.

Wat mij aanspreekt in de Beginselen van de Bond, is de uitspraak dat wij iedereen die onderweg is naar het Koninkrijk, de ongeveinsde – toen nog – broederhand reiken.  Ook vind ik het mooi dat al in 1881 op papier gezet werd dat we de volkomenheid slechts bereiken samen met de andere geloofsgemeenschappen, en dat we aan de oude en kostbare schat van het verleden nieuwe zaken mogen toevoegen. Ook het priesterschap van alle gelovigen vind ik een belangrijk gegeven.

Elke gemeente bestaat uit verschillende mensen, die ook weer op een verschillende wijze met geloof bezig zijn. Het besef dat de Heer met ons allen – zo verschillend als we zijn- onderweg is, vind ik een mooie gedachte. Aan die verbondenheid met elkaar wil ik graag meewerken.

Aandacht voor het pastoraat, voor de liturgie. Ik heb er plezier in om met (jonge) mensen op een andere wijze met de viering bezig te zijn. Graag verdiep ik mij met gemeenteleden in achtergronden van een tekst of van een onderwerp. Wat heeft die oude tekst met ons leven in deze wereld te maken, en hoe kun als christen iets voor de ander, voor de maatschappij en het milieu betekenen?

Van 2005 tot 2008 volgde ik de opleiding Geestelijke Begeleiding. Daar leerde ik ook om op een andere, meer meditatieve wijze met teksten om te gaan. Hier ontstond mijn interesse voor meditatief wandelen en spiritueel schilderen.

Ik ben er blij mee dat vrijwel alle geloofsgemeenschappen binnen de gemeente Hellendoorn, via de plaatselijke Raad van Kerken met elkaar samenwerken.

Natuurlijk is de praktijk van het gemeenteleven ook weerbarstig. We proberen gemeente van de Heer te zijn, met vallen en opstaan. Dat raakt meteen aan de kern van het Evangelie! Zo is het ook een uitdaging om bezig te zijn hoe we als gemeente de toekomst tegemoet gaan. Hoe die toekomst er ook uit zal zien, in vertrouwen op de Eeuwige is er altijd een weg om te gaan.

Met Peter Pontier ben ik getrouwd in 1979. Wij hebben twee zonen. Ook de drie kinderen van Peter’s zus horen bij ons gezin. De jongste heeft een aantal jaren bij ons gewoond.

Peter en ik komen uit Vlaardingen. Vanwege vervangende dienstplicht van Peter hebben we in Burkina Faso gewoond, en vanwege mijn studie aan de Vrije Universiteit woonden we in Amsterdam.

Mijn hobby’s zijn: fietsen, schaatsen, zwemmen en wandelen, maar ik lees ook graag.

Ds. Laura van Weijen

predikant@veg-nijverdal.nl

tel. 0548.615528

Print Friendly, PDF & Email
Boekenlegger op de permalink.

Reacties gesloten.