Bij de diensten

 

Zondag 1 oktober, landelijk en daarmee ook binnen de Bond Israëlzondag. Ten diepste ontstaan om te beseffen dat wij onlosmakelijk verbonden zijn met de traditie van het Joodse volk. Jezus is als Jood geboren en leefde als geen andere vanuit de Thora. Met de woorden uit het Oude Testament, met de liederen uit de Psalmen staan wij volop in het spoor van Israël. In het spoor van de Thora, in het spoor van de profeten kunnen we de betekenis van de woorden van Jezus begrijpen. Israëlzondag wil overigens niet zeggen dat wij ja en amen zeggen op het politieke beleid van de huidige staat Israël. Ook als goede vrienden mag je het met elkaar soms goed oneens zijn. Verlangen naar Sjaloom betekent er aan werken dat er voor alle mensen een veilige en goede plek is om te wonen binnen Gods schepping, ook in het land Israël.

Op deze 1e zondag van oktober vindt de doopviering plaats van Siem Ligtenberg. Daarmee staat deze feestelijke viering in het teken van de doop. Een nieuw begin van leven, vol vertrouwen in Gods liefde!

Op zondag 8 oktober verwelkomen wij als voorganger in ons midden de pastoraal medewerkster van de Hervormde Kapel uit Wierden mevrouw Thecla Cornet. Fijn dat zij in ons midden voor wil gaan.

Vanaf 15 oktober wordt er aandacht gegeven aan verschillende thema’s die vanuit de Reformatie ons gevormd hebben. Voor deze zondag: soli Deo gloria: alleen aan God de eer. Hoe kun je dat beter doen dan met liederen. Ook de gemeente kan in deze viering liederen aangeven.

Boekenlegger op de permalink.

Reacties gesloten