Van de jeugdwerker december 2017

Zo tegen het einde van het jaar is het tijd om terug te kijken. Waar staan we met ons jeugdwerk? Wat hebben we bereikt in 2017?

We kunnen terugkijken op een productief en constructief Jeugdkerk jaar. Er is veel gedaan op het gebied van teamspirit en het werken aan onderlinge verbondenheid tussen de jeugdleden. Op 16 juli hadden we de overstapdienst en daar merkten we al dat de Kik-kers echt zin hadden om een volgende stap te maken, terwijl er van de oudsten van de Jeugdkerk juist een honger werd gewekt naar extra verdieping op hun leeftijd. Goed om te zien dat er een dynamiek te zien is. Hierdoor kun je zien dat we iets moois aan het doen zijn. Mooi om te zien dat er zowel bij de Kik als bij de Jeugdkerk veel nieuwe leiding aangetrokken werd door het enthousiasme dat we er samen in stoppen. Heerlijk om te zien hoe God hierin aan het werk is.

In navolging op de zeer succesvolle Kerstmusical van vorig jaar zijn de Jeugdkerken druk aan het oefenen geweest voor de Kerstmusical! We gaan er weer een mooi kerstfeest van maken samen als gemeente. We willen ons hierin vooral richten op de gezamenlijke prestatie om een heel mooi feest te vieren.

Ook hebben we dit jaar in verhouding meer “andere soorten” diensten gehouden, we noemden ze de ‘Jong en ouddiensten’. Ook op 19 november is er een Jong-en-ouddienst geweest. We hebben naar aanleiding van het verhaal waarin David muziek maakt voor Saul nagedacht over de soort muziek waar jij iets mee hebt en met de rol van muziek in je leven. Het was een goed bezochte dienst waarin ook weer meer jonge mensen betrokken werden. Wij als jeugdwerk zien dit als een positief signaal dat we op de goede weg zijn.

Voor 2018 zijn er natuurlijk nog stappen voorwaarts te maken. Ik ben als uw jeugdwerker bezig om plannen te maken met betrekking tot geloofsopvoeding. Onze God werkt door mensen heen. Door de opvoeders heen wil Hij de kinderen zegenen. Hoe willen we daarin participeren en hoe zetten we stappen in geloof? Hoe doe je dat eigenlijk? We willen graag relevant zijn voor onze jeugd, maar ook voor onze opvoeders. Ruimte vóór elkaar en tegelijkertijd betrokkenheid náár elkaar, zijn voor mij als uw Jeugdwerker belangrijke thema’s.

Ik hoop ook in 2018 een rol te spelen in het Jeugdwerk van uw gemeente. Samen op weg achter onze God aan. Op allerlei verschillende manieren, maar gedreven door het enthousiasme dat de Geest ons wil geven. Ook voor het nieuwe jaar wens ik jullie allemaal de rijke zegen en de Liefde van onze Heer Jezus Christus toe.

Egbert-Jan Haselhorst
Jeugdwerker

Boekenlegger op de permalink.

Reacties gesloten