Mannenleesgroep VEG Nijverdal

Sinds 2012 komt 6 keer per jaar een groep van circa acht mannen bij elkaar om artikelen met elkaar te bespreken. De artikelen bestrijken een breed scala van onderwerpen die raakvlakken hebben met het evangelie. De selectie van artikelen gebeurt aan de hand van door de groep gekozen onderwerpen. Per avond een onderwerp. Om een indruk te geven:

 • Secularisatie (o.a. Dekker, Hauerwas, Paas)
 • Christenen als minderheid (diverse auteurs)
 • Sociale gerechtigheid (Borg e.a.)
 • Het menselijk lijden (uit: o.a. Golfslag van de tijd, Heitink)
 • Grenzen aan het fysisch wereldbeeld (Nienhuis)
 • De illusie van het hersenonderzoek (Aleman)
 • Bestaat God? (Boudry)
 • De markt van welzijn en geluk (Achterhuis)
 • Christendom en anarchisme (Ellul)
 • Geloof en economie (Goudzwaard, de Lange)
 • Vrijheid, democratie en scheiding der machten
 • Veiligheid en terrorisme (o.a Beatrice de Graaf)
 • Sociale media, profielen, data-analyse en privacy (diverse auteurs)
 • Leg je ziel eens op de snijtafel (Van Riessen)

De sfeer waarin de bespreking en discussie plaats is heel open, vaak persoonlijk en schept een band tussen de deelnemers.

De groep leest en spreekt in 2018 voor de zomer over drie thema’s:
23 januari: Schuld, verantwoordelijkheid en schuldgevoelens
13 maart: Hoop, wat verwachten we  en wat doet het met ons?
16 mei: Liefde, bekeken vanuit verschillende gezichtspunten.

De leesgroep komt jaarlijks op een zestal dinsdagavonden – aanvang 20 uur – bij elkaar in het Vischnet (VEG-Nijverdal). Deelname is gratis. Koffie, thee tegen betaling.

Voor meer informatie, neem contact op met Henk van Leeuwen via vanleeuwen.henk@kpnmail.nl of bel 06 8389 7753.

Om een indruk te geven:

Op 12 december 2017 bespraken we een heel ander onderwerp. Het ging om een beweging die zich Liberaal Christendom noemt. Het vrije en rationele denken heeft hierbij de overhand over het aanvaarden van geloofsartikelen. Dat lijkt aan de ene kant op onze Vrije Evangelische manier van omgaan met het geloof. We hechten niet sterk aan vastgelegde geloofsbelijdenissen. Anderzijds is er wel ruimte voor . We aanvaarden elkaar daarin. Wat we niet sterk kennen is een rechtlijnige, vrijzinnige geloofsbeleving zoals het liberaal christendom voorstaat. Over dat onderscheid ging een groot deel van de discussie.

Schuld en schaamte waren de onderwerpen die vanuit een aantal gezichtspunten zijn besproken op 23 januari. Het onderscheid tussen beide begrippen kun je kort als volgt samenvatten.
Schuld ontstaat door overtreden van een gebod. Je bent daardoor schuldig. Vergeving van schuld herstelt de relatie. Schaamte ontstaat doordat je niet voldoet aan je zelfbeeld. Je schaamt je. Acceptatie van het tekortschieten aan je eigen verwachtingen, is de weg naar herstel.
De volgende stellingen hebben onze discussie gevoed.
1. Schuldgevoelens houden je met beide benen op de grond en dagen je uit je jezelf steeds te verbeteren.
2. Ik heb niets om me voor te schamen en voel me zelden schuldig..
3. Schuld en schaamte zijn machtsmiddelen om mensen te onderdrukken.
4. Als je nooit schuld belijdt, ben je geen goed christen.
5. Wij zij niet schuldig aan de daden van onze voorouders, denk aan slavernij, geloofsvervolging, kolonialisatie e.d.
6. Wij westerlingen zijn medeschuldig aan de ongelijkheid in de wereld en houden deze in stand.
Deze stellingen zijn intensief bediscussieerd, waarbij per stelling de meningen nogal eens uiteen liepen. Dat zal u niet verbazen. Al met al was het een goed gesprek over lastige vragen.

Het onderwerp waarover gelezen hebben en op 13 maart met elkaar over spraken was “hoop”. We werden geattendeerd op de actie “Er is hoop” van rond 1980 en vroegen ons af of we er nog herinneringen aan hadden. Zo concreet wisten de meesten er niet meer van behalve dat we ons het logo met de regenboog herinnerden. Een van ons had vlaggen met het logo van “Er is hoop” gezien bij de demonstratie tegen de kruisraketten en dat sprak hem aan.
Hoop heeft te maken met onze toekomst en biedt tevens levenskracht voor vandaag. Het gaat niet primair om leven na de dood. Daar kunnen we ons maar moeilijk een voorstelling van maken. We mogen weten dat onze identiteit, onze naam, in Gods liefde vastgehouden wordt door de dood heen.
Belangrijker voor ons huidige zijn is een nu al door God geschonken vernieuwd en inspirerend leven voor de dood. De basis daarvoor ligt in de opstanding van Jezus Christus en de gave van de Geest.
Voor veel mensen om ons heen ligt de hoop in de gewone en goede dingen van het leven en in het samenleven met anderen. Ook dat kun je als christen ervaren en er dankbaar voor zijn. De vraag is of we de door God geschonken hoop zelf ervaren als een verrijking. Geeft dat ons leven richting en moed?

Van te voren lezen we een aantal artikelen. Meedoen? Meld je aan bij Henk van Leeuwen.

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email
Boekenlegger op de permalink.

Reacties gesloten.