Veertigdagentijd

In deze veertigdagentijd volgen we tot en met de Paasmorgen, het evangelie van Johannes. Johannes vertelt de verhalen net even anders dan zijn drie collega-evangelisten. Er zijn nogal wat verhalen die alleen in het evangelie van Johannes voorkomen. Ik noem als voorbeeld de bruiloft te Kana en de opwekking van Lazarus. Het thema voor heel de veertigdagentijd tot en met Pasen is: Onvoorwaardelijke liefde……..

Jezus maakt voor ons de onvoorwaardelijke liefde zichtbaar van wie Hij zijn hemelse Vader noemt. Dat is dus een heel ander beeld dan een straffende of toornige God. Ook het beeld van een Vader voor wie zijn zoon moet sterven, valt niet bepaald samen met die onvoorwaardelijke liefde van een God die trouw blijft tot in de dood. Liefde sterker, machtiger dan dood en duisternis.
Een tijd van bezinning en inkeer. Wat betekent de weg die Jezus is gegaan voor mij? Voor deze wereld? Welke verandering brengt het te weeg in mijn leven? In mijn betekenis voor deze wereld? Of in alle eenvoud, voor de mensen die ik ontmoet?

In de vieringen klinkt na het gebed om ontferming geen glorialied. De liturgische kleur in de kerk is paars. Met elkaar sparen we in deze periode voor weeskinderen in Oekraine.

Veertig dagen vanaf Aswoensdag tot aan Witte Donderdag. De zondagen tellen niet mee als vastendagen. De zondag is altijd ten diepste opstandingsdag en daarom een feestdag. Dan wordt er niet gevast!

Hoe geef je zelf vorm aan deze tijd? Vasten is een groot woord. Maar minderen? Minderen met snoepen of met drinken? Minderen met eten? Minderen met de computer of met je smartphone. Zou je ook aan iets heel anders meer aandacht kunnen geven? Ieder mens heeft eigen vormen die bij hem of haar passen. Hoe verdiep jij je in de betekenis van het leven, lijden en sterven van Jezus. Wat doet dat met je?

Boekenlegger op de permalink.

Reacties gesloten