Meditatie: Onvoorwaardelijke liefde

Het Hebreeuws, de taal van het Oude Testament,  lees je van rechts naar links. Zo lijkt het alsof Joden de Thora van achter naar voren lezen. Dat doen ze natuurlijk niet, maar het is wel een symbolische verwijzing hoe wij eigenlijk het Nieuwe Testament zouden ‘moeten’ lezen: van achter naar voren. Op Pinksteren verkondigt Petrus de opgestane, levende Heer. Vanuit de ervaring van Pasen gaat men de betekenis van het leven, het lijden en sterven van Jezus interpreteren en verkondigen. Die eerste leerlingen, apostelen, vrienden en volgers in de ‘beweging van Jezus’ waren met Jezus en Paulus, allemaal Joden. Joden gevormd door de Thora, de boeken van Mozes, de Profeten en de Geschriften, die wij het Oude Testament zijn gaan noemen.

Zo zijn die eerste Joodse vrienden en volgelingen in gesprek gegaan met de woorden uit de Thora om de dood van Jezus te begrijpen.
De joodse vraag is niet: Hoe kom ik in de hemel? Maar: Hoe kan de wereld gered worden? Wanneer de mens verkeerde keuzes gemaakt heeft, geeft God de mens de gelegenheid om door de offers in de tempel en door het ritueel op de Grote Verzoendag het weer goed te maken en haar of zijn leven te veranderen. Door de verzoening met God krijgen we de kans om het opnieuw te proberen, te leven volgens de leefregels van God. Vanuit onvoorwaardelijke liefde geeft de Eeuwige de mens een nieuwe kans, niet vanuit toorn of de gedachte aan straf.

De priester sprenkelt het bloed van de bok op het verzoendeksel. In het bloed zit leven is de gedachte van de Thora ( Lev.17:11) Wie in Egypte het bloed van het lam op de dorpels strijkt zal blijven leven.
Wanneer er bij de viering van de Maaltijd gesproken wordt over het ‘nieuwe verbond in mijn bloed’ is het goed om Jeremia 31: 31-33 erbij te lezen. Johannes vertelt dat in Jezus, het Woord, heel de Thora, vlees, mens geworden is. Jezus zegt dat Hij geen tittel, of jota, de kleinste leestekens in het Hebreeuws, uit de Thora zal wegnemen. Hij neemt heel de Thora serieus, maar gaat er op een nieuwe manier mee in gesprek. Jezus eerbiedigt de Thora, maar volgt deze niet op een slaafse manier. Hoe breng je goede vruchten voort is de vraag? Hoe leef je als mens zoals God je bedoeld heeft, volgens de leefregels van de Eeuwige?

Daar gaat Jezus ons in voor. Zo laat Jezus ons de onvoorwaardelijke liefde van de Eeuwige, die Hij zijn Vader noemt, zien. Op deze weg van God gaat Hij door de dood heen, kome wat komt. Een weg die de ban van het kwaad doorbreekt met de weerloze kracht van de liefde. Een weg met risico’s. Navolging is niet veilig of gemakkelijk. Als je maar in Jezus gelooft komt het allemaal goed. Jawel, maar wel door lijden en dood heen! En God gaf Hem Naam boven alle naam. De symbolische verwijzing naar zijn bloed, bekrachtigt de woorden van Jeremia, de woorden van Leviticus, de belofte lang daarvoor aan Abraham gedaan, dat alle volkeren gezegend zouden worden. Gezegend met Gods onvoorwaardelijke liefde.
De eerste volgelingen van Jezus zijn geen theologen die dogma’s uitschrijven. Ze zijn allemaal bezig met die zoektocht naar God, in de verwachting dat de wederkomst nog in hun tijd plaats zal vinden. Ze hebben nooit kunnen bedenken dat 2000 jaar later hun woorden vastgelegd waren als vaststaande en soms lastige dogma’s. Ze zijn gegrepen door die onvoorwaardelijke liefde van de Eeuwige die in Jezus tastbaar en concreet geworden is. Schrijft Paulus daarom in Galaten 3: 28 Ér zijn geen Joden of Grieken meer, slaven of vrijen, mannen of vrouwen, u bent één in Christus Jezus!

Verzoening tot verandering omdat het God in onvoorwaardelijke liefde om mensen gaat. Gezegende mensen, gezegende volkeren vanuit die oude belofte aan Abraham. En aan ons om deze verzoening, deze onvoorwaardelijke liefde concreet te maken en in deze wereld tot zegen te zijn van een ieder die op ons pad komt.

Een gezegende Goede Week
Laura van Weijen

Boekenlegger op de permalink.

Reacties gesloten