Opbrengst offerblokken 2e kwartaal

Door de Raad van Kerken Nijverdal-Hellendoorn veel interkerkelijke activiteiten georganiseerd. De kosten daarvan worden gedekt door collectes en bijdragen van de deelnemende geloofsgemeenschappen. Door de veelheid van activiteiten en de oplopende kosten wordt dit steeds moeilijker. Denk aan het organiseren van oecumenische diensten: in de week van gebed voor de eenheid van de kerken, met Pinksteren in het openluchttheater, bij de 4 mei herdenking, tijdens Bruisend Nijverdal en de Volkskerstzang,  de acties met de kerstpakketten en de paasbroden, een vredesmanifestatie in het kader van de Vredesweek 2017, radio- en tv uitzendingen van kerkdiensten in de gemeente Hellendoorn door de Hoi, etc.

De Werkgroep Zending en Diaconaat (WZD) heeft hierom besloten om de opbrengst van offerblokken bij de uitgangen in het 2e kwartaal van 2018 te bestemmen voor het werk van de Raad van Kerken.

Van harte aanbevolen door de WZD.

Boekenlegger op de permalink.

Reacties gesloten