Bij de vieringen

In de 40-dagentijd tot en met Pasen is het thema: onvoorwaardelijke liefde. In deze periode en in de Stille Week en op de Paasmorgen volgen we het Johannes-evangelie.

Op zondag 18 maart, de 5e zondag in de 40-dagentijd, vieren wij een lopend avondmaal. Centraal staan de woorden uit Johannes 6:31-35. Het is de bedoeling dat de jongeren van de jeugdkerk die nacht in de ‘kerk’ slapen en na het ontbijt ook naar de kerk komen.

Het is een goede gewoonte om juist als we de Maaltijd van de Heer vieren ook te denken aan de mensen die ondersteund worden door de voedselbank en houdbare levensmiddelen mee te brengen.

Zondag 25 maart is het Palmzondag. Een zondag met een dubbele klank. Een feestelijke intocht van Jezus in Jeruzalem. Tegelijk is deze zondag het begin van de Stille of Goede Week. We lezen een gedeelte uit Johannes 12.

Op Witte Donderdag gedenken we de laatste Maaltijd van Jezus met zijn leerlingen. In principe een feestelijke viering gebaseerd op de uittocht uit Egypte, bevrijding van de slavernij. En toch loopt het anders. We vieren de Maaltijd van de Heer in een kring en we volgen Jezus naar de hof van de olijven, zoals Johannes dat beschrijft.

Goede Vrijdag brengt ons rond het kruis. Het kruis dat als een spiegel is opgericht, een confrontatie met het kwaad in onze wereld. Is het ook een confrontatie met onszelf. Staan wij daar met het schaamrood op onze wangen? Durven wij het lijden onder ogen te zien, of wenden wij ons af? Hebben we er geen boodschap aan? Het gemeentekoor verleent haar medewerking.

Paaswake. We vertellen elkaar de verhalen, we zingen liederen dat Gods licht en de liefde sterker zijn dan de dood. Wakend en wachtend lopen we vooruit wat nog niet is. We gedenken onze doop. We belijden ons geloof. Met Christus gestorven en opgestaan tot een nieuw leven! Een kwartet zal deze avond liederen zingen. Zo gaan we door het donker de nieuwe dag tegemoet. Gods dag.

Het feest van Pasen op zondag 1 april. Feest van bevrijding, feest van vreugde. Als mensen van de levende Heer worden ook wij geroepen om op te staan. Een feestelijke muzikale viering, met verschillende muzikale klanken en solozang. Op deze zondag kunt u allemaal een bloem meebrengen om het kruis te versieren tot een ware levensboom. En als teken van dat nieuwe begin van leven zou het mooi zijn als we allemaal iets wits aantrekken, al is het maar een sjaaltje of een witte bloem.

Op de eerste en derde zondag van de maand is er kinderoppas, KIK, Jeugdkerk en Jeugdkerk-plus. We ontmoeten u, jou graag in de vieringen. Van harte welkom!

Boekenlegger op de permalink.

Reacties gesloten