Gemeentekoor update maart

 

Hallo Gemeenteleden,

Het is weer eens de hoogste tijd om u weer op de hoogte te brengen over uw en ons gemeentekoor.
Dan beginnen we op 9 januari jl., onze jaarlijks ledenvergadering. Hieruit bleek dat u en ons gemeentekoor nog steeds springlevend is en bruist van alle activiteiten. Het was dan ook een fijne vergadering in een goede harmonie waar alle activiteiten voor het komende jaar de revue passeerden.

4 februari hebben we medewerking verleend aan de ochtenddienst in onze eigen kerk. Fijn gezongen en een mooie inhoudelijke eredienst. Op 25 februari, een prachtige Johan de Heer dienst in het Centrum, verzorgd door ons eigen koorlid Joke Mondeel, met liederen die zoveel inhoud geven aan ons dagelijks leven en nog steeds springlevend zijn, heerlijk hierop terug te mogen zien.

We gaan de agenda weer volgen en komen uit bij Goede Vrijdag, waar we de laatste repetitie gebruiken voor de bewoners van de Hoge Es, zodat ook zij kunnen genieten van uw en ons gemeentekoor, altijd een dankbaar samenzijn.

30 maart zijn we bij u in de dienst van Goede Vrijdag waar we de liederen vertolken van het lijden en sterven van Jezus, een zeer emotionele dienst waar we elk jaar gepast op terugkijken.
Op donderdag 19 april hopen we af te reizen naar Hilversum voor onze jaarlijkse zangersdag. Voor de uitslag kom ik terug in mijn volgend schrijven.

Zoals ik u al bericht heb in mijn vorig schrijven bestaat u en ons gemeentekoor dit jaar 80 jaar, u leest het goed 80 jaar, en we willen dat samen met u vieren. De voorbereidingen zijn al in volle gang.  Het is de bedoeling om op zaterdag 8 december een zang- en muziekavond te organiseren in onze eigen kerk. De exacte invulling weten we nog niet, wel is er een jubileum commissie gevormd die er op dit moment druk mee bezig is. Zodra ik meer weet over de inhoud dan bericht ik u dat. Noteer in ieder geval alvast de datum.
Zo ziet u maar hoe een 80-jarig koor toch nog jong en bruisend is.

Voor deze keer wil ik het hierbij houden, tot ziens in mijn volgend schrijven.
Vriendelijke groet Harry Krommendijk

Boekenlegger op de permalink.

Reacties gesloten