Paasgroetenactie 2018

 

Vanuit heel Protestants Nederland sturen gemeenteleden ook dit jaar weer een Paasgroet aan gevangenen in binnen- en buitenland en aan mensen en organisaties van de groetenlijst van Amnesty International.

De Paasgroet sluit aan bij het veertigdagenthema: Onvoorwaardelijke liefde. Ds. Anne van Voorst ging hierover in gesprek met vrouwelijke gedetineerden. Daar kwam naar voren, dat onvoorwaardelijke liefde veel kleuren heeft. Wij hebben in de veertig dagen tijd het Sakuraproject van CHOE genomen om met onvoorwaardelijke liefde veel kleur te brengen in het leven van kinderen in Oekraïne. Ook kan door een kaart te sturen de onvoorwaardelijke liefde kleur brengen in het leven van de gedetineerden.

Voor gedetineerden is het bemoedigend, als ze kaarten krijgen, zeker als daar ook nog iets persoonlijks op staat. U mag ervan overtuigd zijn, dat het feit, dat er om hen gedacht wordt, gedetineerden erg goed doet.

Ook de mensen en organisaties, die zich inzetten voor mensenrechten wereldwijd, voelen zich altijd gesteund door kaarten en brieven. Het is vaak moeilijk werk van lange adem als je voortdurend bedreigd wordt. Maar het doet goed als mensen je door een kaart een hart onder de riem steken.
Wij doen als gemeente dit jaar ook weer mee aan de Paasgroetenactie. Op zondag 18 maart worden de kaarten aan u uitgereikt. Bij de kaart zit een toelichting voor het versturen.
Wilt u meer weten over de actie, kijk dan  op www.kerkinactie.nl/paasgroetenactie.

Boekenlegger op de permalink.

Reacties gesloten