Van de Jeugdwerker maart

Beste gemeenteleden,

18 februari hebben we een hele mooie Jong en Oud dienst gehad. We hebben samen gepraat over verleidingen die ons leven soms zo kunnen bepalen. Belangrijker nog is natuurlijk de vraag die we hebben behandeld: “Hoe kunnen we Jezus meer in ons leven betrekken, zodat de verleidingen zouden kunnen verdwijnen?” We keken eerst samen een filmpje over Jezus die in de woestijn niet inging op de verleidingen van satan. Jezus had namelijk een direct lijntje met God. En juist door Jezus te volgen hebben wij ook een direct lijntje met God. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we dat lijntje met God goed blijven onderhouden? Ook het combo was op een mooie positieve manier betrokken bij de gesprekken. Ze begeleidden ons ook vol enthousiasme bij de samenzang. Tea Joor was als pianist weer even enthousiast als altijd. Zo hadden we een mooie mix van verschillende soorten muziek. We gingen in plaats van de preek in 4 groepen uiteen. De kinderen gingen met hun ouders een collage maken met verleidingen waar zij mee te maken hebben. Laura ging met de mensen die dat wilden een Bijbelstudie doen. Tea heeft met de mensen die in de kerk bleven een nieuw lied ingestudeerd en Egbert-Jan ging met jong en oud naar het Jeugdhonk om daar op een actieve manier te praten over verleidingen in ons leven en hoe we hiermee om kunnen gaan. Deze groep heeft ook gebedspunten gemaakt en aangedragen. Iedereen ging met een fijn gevoel weer huiswaarts.

Als Jeugdwerker heb ik in het afgelopen jaar veel gezinnen bezocht. Fijne gesprekken gehad en telkens weer geënthousiasmeerd door de input die ik kreeg. Met die informatie kan ik verder. Wilt u in uw gebed danken dat er rondom de opvoeding van onze kinderen mooie dingen gebeuren en wilt u bidden dat er een toenemende interesse blijft in de manier waarop wij onze kinderen bij God brengen? We mogen dit als gemeente samen handen en voeten geven en dat zou wel eens kunnen beginnen met gebed. De allereerste gemeente begon er zelfs mee: (Handelingen 1:4: vurig en eensgezind wijdden ze zich aan het gebed)

We willen samen een actieve gemeente zijn! Dat blijkt ook uit de activiteiten die ik mag organiseren. Als je wilt weten wat we in de komende tijd gaan doen houd dan het kerkblad en de Facebook pagina goed in de gaten! We gaan met de jeugd en als gemeente nog meer mooie dingen doen! Zo gaan we met de jeugd van de Jeugdkerk weer in de kerk slapen. Ook gaan we nog met de hele gemeente kanoën ergens in mei of juni. Voor iedereen in het jeugdwerk is er in een van deze twee maanden nog een barbecue. Maar daarover later meer.     

Boekenlegger op de permalink.

Reacties gesloten