Meditatie: Na Pasen

De Heer is waarlijk opgestaan!
We hebben het gevierd, in stilte én met gejubel en gezang. Maar nu weer verder, op weg, zoals die twee die naar Emmaüs liepen. Het gewone dagelijkse leven in, meegenomen door de sleur van alledag. En dan blijven geloven en vertrouwen, dat valt niet mee. Zeker niet in een omgeving die meent dat Pasen over hazen en eieren en vrije dagen gaat…

Frère Aloïs van Taizé herkent het en spoort ons aan om te blijven geloven: “Wij kunnen steunen op het geloof van de christenen die ons zijn voorgegaan. Het is moeilijk in de opstanding te geloven als je de enige bent. Door de ervaring van de gemeenschap van alle christenen, van de hele Kerk, kan ons geloof opbloeien.
Hoe kunnen we in ons dagelijks leven zo’n persoonlijke relatie met de Opgestane, die nog altijd aanwezig is, vernieuwen? Wanneer we lezen in het Evangelie, ontmoeten wij Hem. Bij het vieren van het Avondmaal, ontvangen we de gave van zijn leven. En wanneer we in zijn naam bij elkaar komen, is Hij in ons midden. En dan is er nog deze verbazingwekkende wijze waarop Hij naar ons toe komt: Hij is ook aanwezig in hen die aan ons zijn toevertrouwd, vooral degenen die armer zijn dan wij.
(…)
Tegenwoordig zijn er steeds meer mensen die er moeite mee hebben om in de opstanding te geloven. Geloven in Christus, geloven dat Hij er is, ook al zien wij Hem niet, geloven dat Hij door de heilige Geest handelt in de wereld en in ons hart woont; dat is het waagstuk waar Pasen ons toe uitnodigt. Wie het risico neemt ontdekt dat de opstanding van Christus een nieuwe betekenis aan ons leven geeft en hoop wekt voor de wereld.

Deze hoop is ten diepste hoop voor de hele schepping. Zonder deze hoop, zouden we gemakkelijk ontmoedigd raken. Deze hoop weerhoudt ons van lijdzaamheid ten opzichte van een onzekere toekomst voor de wereld en de hele schepping.
Geconfronteerd met lijden, geweld en uitbuiting, laat het Evangelie een bron van nieuwe hoop ontspringen. Wij moeten die niet laten dichtslibben. Zullen we ons laten beroeren door de aanwezigheid van de Opgestane, die ons allemaal ter zijde staat?”

                                   Christus Jezus, U heeft
                                   de dood overwonnen
                                   en door de heilige Geest bent
                                  U op geheimvolle wijze dicht
                                  bij ons allemaal. U bewaart
                                  ons voor ontmoediging en
                                  U vervult ons met hoop. En
                                  ook al is ons geloof maar
                                  klein, we durven met ons
                                  leven te zeggen: ‘Christus is
                                  opgestaan!’

(uit: ‘Durven geloven; De christelijke feesten als weg naar God’ – Frère Aloïs, Taizé)

ds. Bertine van de Weg

Boekenlegger op de permalink.

Reacties gesloten