Uitnodiging ledenvergadering 23 april

Op maandag 23 april om 19.30 uur hopen we elkaar weer te ontmoeten in de leerkamer. In een mooie opstelling en naast koffie en thee ook fris en wat nootjes willen we met elkaar van gedachten wisselen over de toekomst van onze gemeente. Als ook de jeugd aanwezig is, net als bij het stamppottenbuffet, zou het helemaal een bijeenkomst voor jong en oud zijn!
We sluiten het boekjaar 2017 af met de financiële overzichten, en laten de begroting zien voor 2018. Daarnaast is er een samenvattend overzicht van wat er in 2017 is gebeurd, en met hoeveel leden we nu zijn.

Als kerkenraad (en ik denk de leden ook!) zijn we heel blij dat Elise Hartkamp-Bosch en Froukje Stegeman-de Jonge zich beschikbaar hebben gesteld voor de taak van respectievelijk voorzitter en penningmeester. Als opvolgers van Frits Spenkelink en Egbert Torenbeek. De verkiezing van de nieuwe leden van het DB vindt plaats in de ledenvergadering! Zij stellen zich eerst ook nog aan u voor.

Verder zal ds. Laura van Weijen een aftrap doen van de bespreking over Doop en belijdenis, worden de Bondszaken doorgenomen, en vindt de evaluatie plaats van het besluit van vorig voorjaar om bij de voorzang 2 liederen van JdH te zingen én 1 aangeleerd lied.

Als laatste zullen we de vorderingen vertellen van de acties uit de presentatie van ‘Samen verder bouwen aan de toekomst van onze gemeente’ in de najaarsledenvergadering.

De leden met een bekend mailadres ontvangen de agenda en stukken via de mail, voor de overige leden liggen er papieren versies in het Vischnet, die u/jij na afloop van de diensten op zondag kunt meenemen.

Hebt u al een vraag voor de rondvraag, en kunt u niet aanwezig zijn, dan kunt u die mailen naar de secretaris.

Namens kerkenraad, Jakob Renkema, secretaris.

Boekenlegger op de permalink.

Reacties gesloten