Bij de vieringen

Van Pasen tot Pinksteren, dat is de vrolijke, vreugdevolle periode in de kerk. In het Johannes-evangelie lijkt Pasen en Pinksteren samen te vallen in één groot gebeuren. In navolging van de evangelist Lukas heeft de traditie van de kerk er drie feestelijke dagen van gemaakt. We staan op de drempel van Hemelvaart. Wanneer de leerlingen Jezus niet meer kunnen zien worden ze van de berg naar beneden gestuurd. Het is niet de bedoeling dat ze naar de hemel blijven staren. Beneden is het de bedoeling dat ze de handen uit de mouwen steken. Met onze voeten op de aarde en ons Hoofd in de hemel vormen we met elkaar dat lichaam van Jezus Christus op deze aarde. We krijgen daarbij hulp in de vorm van Gods heilige Geest. Geestkracht die ons in beweging brengt en gaande en staande houdt. Geestkracht die alle grenzen doorbreekt! Dat vieren we op het Pinksterfeest. Op het Pinksterfeest horen mensen uit alle volkeren over de opgestane Heer en dat niet alleen. Gewone mensen, zoals u en ik ontvangen de Geest. God neemt gewone mensen met al hun fouten en gebreken in dienst en heeft er alle vertrouwen in! Hoe het om ons heen ook verder gaat met geloof en kerk, God zal altijd weer met mensen onderweg zijn en geeft ons Geestkracht, uithoudingsvermogen en doorzettingskracht. Niet omdat het moet, maar omdat het een vreugde is om te weten dat er een God is die onvoorwaardelijk van mensen houdt en met ons onderweg blijft.
Op 10 mei vieren we het feest van Hemelvaart, samen met onze buren van de Protestantse Gemeente in onze kerk.

Op 13 mei verwelkomen wij ds. Bertine van de Weg van de Protestantse Gemeente. Fijn dat we op een goede wijze met elkaar samen kunnen werken!
20 mei vieren we met enthousiasme het feest van Pinksteren. Het gemeentekoor zal medewerking verlenen.
Kom Eerste Pinksterdag naar het Openluchttheater aan de Duivecatelaan in Nijverdal. Om 19.00 uur zal daar een feestelijke Pinksterviering worden gehouden van alle kerken uit Nijverdal en Hellendoorn. Ds. Pieter Boomsma verzorgt de meditatie.
De Koninklijke Christelijke Muziekvereniging ADVENDO zal ons muzikaal laten genieten en verzorgt ook de begeleiding van de samenzang. Kortom een viering om naar uit te kijken.
Thema: ‘Geest-ig’. Bij minder goed weer bent u van harte welkom in de kerk van de Vrije Evangelische Gemeente, Grotestraat 68, want dan is de viering daar naar toe verplaatst. We zien u graag verschijnen in het Openluchttheater ( of de Kerk). Er zijn bankjes met een rugleuning en kussentjes. Weet u allen hartelijk welkom.

Op 27 mei mogen we drs. Janneke Doornenbal opnieuw bij ons welkom heten.

Op 3 juni zullen zowel Fokkelien Bulsink, als Hans Nieuwenhuis de viering mee voorbereiden en dat belooft iets moois te worden! Met muziek en gedichten gaat het over het leven. Een leven in het perspectief van Gods liefdevolle zorg.

Op de 1e en de 3e zondag van de maand is er KIK en jeugdkerk. Niet alleen een gelegenheid voor de kinderen en de jongeren om met elkaar spelenderwijs met geloof bezig te zijn, maar ook een goede gelegenheid voor hun ouders om elkaar binnen de gemeente te ontmoeten.

De liturgische kleur in de kerk is wit. Met Pinksteren rood. De Geest zet ons in vuur en vlam! Na 3 juni breekt de kerkelijke zomertijd aan, dan is de kleur groen.

Boekenlegger op de permalink.

Reacties gesloten