Meditatie: Breken en delen

De Maaltijd van de Heer. Dat is de ‘gemeenschap’ vieren met Christus en in één adem met elkaar. Eigenlijk staat de hele kerkdienst in het teken van ontmoeting, maar in het delen van brood en wijn wordt dat nog eens dik onderstreept.

Daarbij kan onze aandacht – soms – gericht worden op verschillende dingen. We kunnen letten op het breken van het brood. Op zichzelf is het een alledaagse handeling, zo iets als boterhammen snijden. Maar hier krijgt het een meerwaarde: God heeft zich, in Jezus, aan ons gegeven.

Een apart – en mooi, vind ik – moment is het opstaan van je plaats en naar voren komen. Letterlijk ‘opstaan’ , een keuze maken, zeggen: ‘Hier ben ik’. Vervolgens houd je je hand op om het brood te ontvangen. Je maakt van je linkerhand een kommetje en legt het stukje brood vervolgens in je rechter handpalm. Het
gebaar van een bedelaar. Zo staan we in feite voor God. Je krijgt genadebrood, passiebrood; niet omdat je er recht op hebt of het verdiend zou hebben. Het is puur Liefde die ons dat geeft.

Ook het delen van het brood en de beker kan je treffen.
Je even weer realiseren dat je alleen kunt bestaan door Gods gaven met elkaar te delen. Dat doen we zichtbaar. Met brood en wijn. Maar wat betekent dat voor mijn leven in doordeweekse dagen?
Echt breken en echt delen gaat niet vanzelf. Dat kunnen we leren van Jezus. Horen, lezen hoe hij leefde. Dat met elkaar doornemen. En dan brood delen in zijn naam. Hij is de diaken bij uitstek, de dienstknecht die uit liefde zijn leven zelfs gaf. Als we die liefde op één of andere manier ervaren, dan kan dat niet zonder
gevolgen blijven in ons leven.

Zo valt er veel te zien, te overdenken, te gedenken en te vieren tijdens de Maaltijd van onze Heer.

Ds W. Broekema

Boekenlegger op de permalink.

Reacties gesloten