Vervolggesprek praktijk dopen en belijden 20 juni

 

Op de ledenvergadering van 23 april hebben we gesproken over het lid worden van de gemeente, de dooppraktijk, de voorwaarde waaronder kinderen gedoopt kunnen worden en eventuele nieuwe vormen. Welke relatie ligt er tussen lid worden, gedoopt worden en belijdenis doen? Ds. Laura van Weijen beschrijft de praktijk en de dilemma’s die daarbij ontstaan in het gemeenteblad.

Op de ledenvergadering zijn de tongen los gemaakt. Met veel betrokkenheid bij het onderwerp is er over de vragen nagedacht. Creatief werden nieuwe mogelijkheden geopperd. De tijd om er dieper op in te gaan ontbrak op 23 april. In het kernoverleg op 14 mei wordt er in kleiner verband over gesproken. Daar kan niet iedereen bij zijn. Toch is het een onderwerp waarover met alle geïnteresseerde leden van gedachten moet worden gewisseld.

We nodigen daarom iedereen uit het gesprek voort te zetten op woensdagavond 20 juni om 19.30 bij de kerk.

Boekenlegger op de permalink.

Reacties gesloten