Liturgie zondagochtend 3 juni

 

De kleur in de kerk is groen, de kleur van groei en hoop

Voorganger: ds. Laura van Weijen
Voor de dienst zingen we uit Joh. de Heer lied 105,  Zoek eerst het Koninkrijk van God

We oefenen het lied van de maand, lied 636,  Liefde is licht, opnieuw geboren 

Welkom en mededelingen door de kerkenraad, daarna gaan we staan 

We zingen: uit Geroepen om te zingen lied 18,  Bijeengeroepen uit onze huizen

Drempelgebed:  Op deze zondagmorgen zijn we over de drempel van Uw huis naar binnen gegaan

We zingen : Bijeengeroepen, woord in ons midden
Daarna gaan we zitten  

Als gebed zingen we: Lied melodie: Door de wereld gaat een woord. 

Uit de bijbel: Spreuken 8: 1-10

Hans zingt: Soms is liefde als een schuilplaats die je warm en veilig houdt

Gedicht: Eb en vloed

We zingen het lied van de maand: lied 636 Leven is licht, opnieuw geboren 

Uit de bijbel: Spreuken 8:22- 30

Hans en Fokkelien zingen: Strength

Uit de bijbel: Spreuken 8:22- 30

We zingen  Liedboek, lied 978:1, 3 en 4   Aan U behoort o Heer der Heren

Gedicht: Ja of nee

Uit de bijbel: Spreuken 8: 32-35

Muziekspel     

Gedicht: Vreugde gevonden..

We zingen uit Joh.de Heer lied 287: 1,2 en 5 Vreugde, vreugde 

Gedicht: Woorden

We zingen lied 833 Neem mij aan zoals ik ben

Pastorale mededelingen

We gaan staan en gedenken Gerrit Scholten, daarna zingen we: uit Joh. de Heer lied 523: Veilig in Jezus armen

Gebeden  eindigend in Geroepen om te zingen lied 175  Onze Vader, onze Vader, ging Jouw Naam maar in het rond

Collecte

Gedicht: Zoek jezelf

Als slotlied zingen we staande uit Geroepen om te zingen lied 112 Een land om van te dromen

Wegzending en zegen

Gez. Amen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boekenlegger op de permalink.

Reacties gesloten