Kerkproeverij 15 en 16 september 2018

 

 

De VEG Nijverdal doet mee aan de landelijke campagne Kerkproeverij van de Raad van Kerken op 15 en 16 september 2018. De campagne biedt onze kerk de gelegenheid om gasten vrijblijvend uit te nodigen voor de kerkdienst op 16 september.

Het idee van de kerkproeverij is ontstaan uit het idee dat steeds meer mensen niet weten hoe het er tegenwoordig aan toe gaat in een kerkdienst of waar het om gaat in het evangelie. Daar willen we mensen graag iets van laten meemaken. Mensen zijn meer dan welkom. Mensen vinden het ook leuk om persoonlijk te worden uitgenodigd. Mensen welkom heten hoort bij het hart, de cultuur van het kerk zijn. Het is ons DNA. Binnen de Bond VEG is er vorig jaar al in enkele gemeenten ervaring mee opgedaan (zie www.bondveg.nl/?s=kerkproeverij )

Op de inspiratiedag Kerkproeverij (6 april 2018) kregen we ervaringen te horen van kerken die vorig jaar hadden deelgenomen. Er waren 25.000 mensen uitgenodigd. Er kwamen 8500 mensen en er bleven er daarna nog 1500 komen. Het was interessant hoe te zien de kerkproeverij in veel verschillende kerken vorm heeft gekregen zowel in katholieke kerken, PKN, Zevende dag Adventisten, Christelijk gereformeerde kerken, Leger des Heils etc.

Inspirerend was het om die ervaringen te horen, tips te krijgen, beste voorbeelden te zien en een korte theologie van “welkom” (Stefan Paas) te beluisteren.

Meer informatie is te vinden op:  www.raadvankerken.nl en www.kerkproeverij.nl

Om de kerkproeverij van 16 september in onze kerk voor te bereiden is al een kleine werkgroep gevormd. Mocht je belangstelling mee te denken, mee te doen in de voorbereiding, kom er dan bij en laat het me even weten. De eerste bespreking was op 15 mei.

Henk van Leeuwen

vanleeuwen.henk@kpnmail.nl

 

Boekenlegger op de permalink.

Reacties gesloten