Kerkproeverij 15 en 16 september 2018

 

 

De VEG Nijverdal doet mee aan de landelijke campagne Kerkproeverij van de Raad van Kerken op 15 en 16 september 2018. De campagne biedt onze kerk de gelegenheid om gasten vrijblijvend uit te nodigen voor de kerkdienst op 16 september.

Het idee van de kerkproeverij is ontstaan uit het idee dat steeds meer mensen niet weten hoe het er tegenwoordig aan toe gaat in een kerkdienst of waar het om gaat in het evangelie. Daar willen we mensen graag iets van laten meemaken. Mensen zijn meer dan welkom. Mensen vinden het ook leuk om persoonlijk te worden uitgenodigd. Mensen welkom heten hoort bij het hart, de cultuur van het kerk zijn. Het is ons DNA. Binnen de Bond VEG is er vorig jaar al in enkele gemeenten ervaring mee opgedaan (zie www.bondveg.nl/?s=kerkproeverij )

Op de inspiratiedag Kerkproeverij (6 april 2018) kregen we ervaringen te horen van kerken die vorig jaar hadden deelgenomen. Er waren 25.000 mensen uitgenodigd. Er kwamen 8500 mensen en er bleven er daarna nog 1500 komen. Het was interessant hoe te zien de kerkproeverij in veel verschillende kerken vorm heeft gekregen zowel in katholieke kerken, PKN, Zevende dag Adventisten, Christelijk gereformeerde kerken, Leger des Heils etc.

Inspirerend was het om die ervaringen te horen, tips te krijgen, beste voorbeelden te zien en een korte theologie van “welkom” (Stefan Paas) te beluisteren.

Meer informatie is te vinden op:  www.raadvankerken.nl en www.kerkproeverij.nl

Om de kerkproeverij van 16 september in onze kerk voor te bereiden is al een kleine werkgroep gevormd. Mocht je belangstelling mee te denken, mee te doen in de voorbereiding, kom er dan bij en laat het me even weten. De eerste bespreking was op 15 mei.

Henk van Leeuwen

vanleeuwen.henk@kpnmail.nl

Ik wil best iemand uitnodigen voor de Kerkproeverij, maar hoe doe ik dat?
Vijf tips.
De praktijk leert dat het spannend is om iemand uit te nodigen een keer mee te gaan naar de kerkdienst.
1. Denk goed na over wie je uitnodigt. Mensen uitnodigen met wie je weinig relatie hebt, werkt meestal niet. Het gaat om buren, kennissen of vrienden die niet (meer) naar de kerk gaan en met wie je een relatie hebt, die jou vertrouwen.
2. Houd de uitnodiging luchtig, vrijblijvend: “Zou het je wat lijken om een keer mee te gaan naar mijn kerk? Ik zou het in ieder geval leuk vinden. Deze zondag is speciaal voor gasten.”
3. Nodig mensen persoonlijk uit, niet via een briefje door de brievenbus.
4. Vertel erbij dat er niets van hen verwacht wordt, en dat ze kunnen gaan ‘zoals ze zijn’.
5. ‘Succes’ is niet als mensen ‘ja’ zeggen. ‘Nee’ is ook een antwoord.
Een tiener belt naar de dominee: “Aanstaande zondag neem ik een vriendin mee die nog nooit naar de kerk is geweest. Kunt u daar rekening mee houden?” Bij de kerkproeverij? of startzondag hopen we dat dit telefoontje niet nodig is omdat iedereen weet dat er gasten komen die er voor het eerst zijn.
(tekst ontleend aan Raad van Kerken)

Boekenlegger op de permalink.

Reacties gesloten.