Startzondag en Kerkproeverij 16 september

Op 16 september vieren we de startzondag als een “Open huis” waarvoor elke gemeentelid iemand die je kent, persoonlijk kan uitnodigen “Zou je het fijn vinden om een keer mee te gaan naar de kerk? Je bent van harte welkom!”

Kerkproeverij is bedoeld om mensen te laten zien hoe het in de kerk tegenwoordig toegaat en om hen iets van het evangelie te laten “proeven”.  Sommige mensen denken dat het in de kerk nog steeds zo is als 40 jaar geleden, kennen de kerk alleen maar uit verhalen van vroeger. Het is de moeite waard hen te laten zien hoe het nu is.

In de preek op 27 mei ging Janneke Doornebal uitvoerig in op kerkproeverij aan de hand van het verhaal van de zaaier. Die preek is nog te beluisteren op www.kerkomroep.nl. Op onze website (www.veg-nijverdal .nl) is de preek te lezen en meer info.

Mensen uitnodigen voor een kerkdienst. Hoe doe je dat? Om het ons gemakkelijk te maken, krijgt iedereen over een tijdje een aantrekkelijke uitnodigingskaart om persoonlijk te vragen mee te gaan. Hoe mensen reageren op de uitnodiging kan heel verschillend zijn. Dat varieert van verrast , “leuk dat je me uitnodigt”, tot afwachtend  of zelfs afwijzend.  Hoe de reactie ook is, dat respecteren we . Ieder is vrij om wel of niet op de uitnodiging in te gaan.  Uitnodigen gaat niet om succes, maar om iemand een kans te geven.

Hoe de dienst op 16 september wordt ingericht, dat wordt nog voorbereid. Ds. Laura van Weijen zal voorgaan.

Op 6 juni om 20.30 uur komt de voorbereidingscommissie weer bij elkaar. Ben je enthousiast en wil je meedenken, laat het me weten.

Henk van Leeuwen

Boekenlegger op de permalink.

Reacties gesloten.