Nieuws gemeentekoor juni 2018

Goedendag gemeenteleden,

In mijn vorig schrijven zijn we gebleven tot aan de zangersdag, deze werd gehouden op 19 april in Hilversum. Al vroeg in de morgen kwamen we bij de kerk. De bus was er al eerder dan de eersten van ons. Na enige mededelingen van huishoudelijke aard zijn we dan ook vertrokken richting Hilversum. Bij aankomst werden we gastvrij onthaald door leden van het organiserende koor van Hilversum en getrakteerd op koffie en zelf gebakken koeken en cake.

Wij hebben met onze inbreng het lied ‘De Heemlen roemen’ en ‘Gebed voor de kinderen’, deze laatste is geschreven en gecomponeerd door Jan Ebeltjes, een goede indruk achter gelaten met als beoordeling een mooi koor, prima harmonie en ga zo door!

20 mei, eerste Pinksterdag, hebben we in de ochtenddienst onze medewerking verleend in onze eigen kerk. Het Pinkstervuur was ook hier niet te blussen, wat een geweldige eredienst.

3 juli sluiten we het eerste deel van het seizoen af met onze jaarlijkse fietstocht met na afloop nog een gezellig samenzijn in de tuin van een van de koorleden.

Momenteel hebben we tot 25 november geen verplichtingen meer zodat we ons kunnen storten op ons 80 jarig jubileum, waarvoor we nog 14 liederen moeten instuderen, een hele kluif dus.

Noteert u allen in uw agenda 8 december vrijhouden voor de zangavond in onze kerk wij rekenen op uw komst. Het belooft een onvergetelijke avond te worden. De voorbereidingscommissie draait reeds ‘op volle toeren’.|

In mijn volgend schrijven zal ik wat meer op de inhoud van deze avond ingaan.

Een hartelijke groet en Gods zegen voor u allen,
Harry Krommendijk

Boekenlegger op de permalink.

Reacties gesloten.