AVG, privacywetgeving

 

Privacy. Zoals u ongetwijfeld mee hebt gekregen is op 25 mei  jl. de nieuwe privacywetgeving van kracht geworden. De bestaande Wet bescherming persoonsgegevens hield nog weinig rekening met de invoering van internet, maar was vooral gericht op bescherming van de inhoud en toegang  van ledenbestanden en welke persoonsgegevens gebruikt worden bij de administratie. Dat laatste is bij ons goed geregeld, en we beschikken over verwerkingsovereenkomsten van de leveranciers die aan de privacywetgeving voldoen.

We brengen nu in beeld wat wij als gemeente allemaal moeten doen om aan de nieuwe  – Europese – regels te voldoen. Een van de – vele – dingen waar we rekening mee moeten houden is dat niet altijd zonder toestemming foto’s van gemeenteleden geplaatst mogen worden op onze website of op de facebookpagina van de kerk. In voorkomende gevallen zal daarop gewezen worden.
Daarnaast heeft de wetgeving ook invloed op opnames van diensten, waarbij bezoekers niet identificeerbaar buiten beeld moeten kunnen blijven als zij dat wensen. Bij binnenkomst van de kerk worden bezoekers gewezen op de plekken waar zij  niet in beeld worden genomen.

Ook vermelding van persoonsgegevens in het gemeenteblad (wat ook buiten onze gemeente verspreid wordt) dient op een zorgvuldige wijze te geschieden. Gemeenteleden die niet met hun verjaardag in het gemeenteblad willen worden genoemd zijn bekend bij de voorganger. Aan zieken wordt gevraagd of zij instemmen met vermelding.

Leden hebben ook het recht van inzage in gegevens, aanpassing, of verwijdering bij uitschrijving.

Verder zijn we bezig om een privacy reglement op te stellen op basis van modelovereenkomsten die we ontvangen hebben van de Bond en de PKN. Regelmatig zal hier in de komende tijd over worden gecommuniceerd.

Hebt u vragen, dan kunt u mailen naar secretariaat@veg-nijverdal.nl.

Print Friendly, PDF & Email
Boekenlegger op de permalink.

Reacties gesloten.