Liturgie zondag 17 juni

 

Voorganger: ds. P. Boomsma

Voor de dienst: JdeH 848 en 197 en Lied 176: 1, 2 en 6

Mededelingen kerkeraad

Psalm 27: 1

Stil Gebed – Bemoediging – Groet

Psalm 27: 7

JdH 210

Gebed om ontferming

Glorialied 636

Gebed

Lezing: Ezechiël 17: 22 – 24

Lied 648

Lezing: Marcus 4: 26 – 34

Lied 923

Verkondiging

Muzikaal intermezzo

Psalm 65: 1 en 5

Dankgebed en voorbede – stil gebed

Inzameling van de gaven

Lied 425

Zegen

Amen, amen, amen

Boekenlegger op de permalink.

Reacties gesloten