Offerblokken 3e kwartaal: Ready4Life

In de najaarsledenvergadering, vorig jaar, hebben we afgesproken dat in de 40dagentijd 2018 Choe als project wordt gesteund en dat in het 3e kwartaal 2018 de opbrengst van de offerblokken wordt bestemd voor een onderwijsproject van Ready4Life, waar “onze” Janny Meijerink als vrijwilliger actief is.

Janny heeft ons de volgende info verstrekt over het project Cowanschool gelegen in de township New Brighton, vlakbij haar woonplaats Port Elizabeth.

Ready4Life gelooft dat goed onderwijs het fundament is voor een baan die past bij het individu en dat zodoende de armoedespiraal kan worden doorbroken. Daarbij vindt Ready4Life dat kinderen en jongeren gelijke kansen moeten hebben om het maximale uit zichzelf te halen en op die manier bij te dragen aan hun community. Door het kleinschalige project Cowanschool te ondersteunen, geeft Ready4Life vorm aan haar missie.


Op de Cowanschool wordt elke zaterdagochtend extra les gegeven aan 60 – 70 talentvolle leerlingen van 16-18 jaar. Deze kinderen krijgen door de week te weinig aandacht op hun eigen school omdat de klassen groot zijn (circa 50 kinderen per klas). Ook ontbreekt het hen vaak aan de juiste schoolboeken en is de kennis van de leraren helaas beperkt. Daardoor kunnen de leerlingen hun talent niet of onvoldoende ontwikkelen.

De leerlingen van de Cowanschool zijn zeer gemotiveerd en willen heel graag meer kennis opdoen. Zij krijgen extra les in natuur- en scheikunde, wiskunde, biologie en boekhouding. De meesten willen na de middelbare school door naar de universiteit. Het stelt de kinderen in staat om te bouwen aan een betere toekomst, niet alleen voor zichzelf maar ook voor hun familie en de gemeenschap waarvan zij deel uitmaken. Naast de extra lessen zorgt de Cowanschool ook altijd voor een warme maaltijd voor de leerlingen. Veel kinderen komen met een lege maag op school omdat in
gezinnen geen geld is voor een maaltijd. Een lege maag bevordert het leren natuurlijk niet. Ook willen ze graag dat de studenten een ontbijt krijgen voor de lessen beginnen. Voor deze soepkeuken is geld nodig en dat is er niet altijd.

Ready4Life ondersteunt het project Cowanschool door de financiële middelen te verstrekken om aanschaf van de juiste schoolboeken en het verstrekken van de maaltijden mogelijk te maken.

Graag beveelt de Werkgroep WereldDiaconaat (WWD) dit project van harte bij u aan!
namens de WWD, Gerrit Spijkerboer

Boekenlegger op de permalink.

Reacties gesloten.