WWD-collecte 19 augustus: Lulu beren project

Het duurt nog even, maar de WWD heeft besloten op bovenstaande zondag de 2e collecte te bestemmen voor het berenproject van Lulu en Janny Meijerink.

In het 3e kwartaal vorig jaar is de opbrengst van de offerblokken ook naar dit project gegaan en het bracht een mooi bedrag op. Inmiddels hebben Laura en Peter bij hun reis aan Zuid Afrika het resultaat gezien en ze waren enthousiast. Alle reden dus om nog eens dit project onder uw aandacht te brengen.


Lulu is een vrouw afkomstig uit Walmer township van Port Elizabeth. Een aantal jaren geleden kwam ze Janny Meijerink tegen en sindsdien is er een vriendschap ontstaan.
Lulu gaf aan dat ze iets wilde doen voor kinderen uit de townships, met name voor kinderen die geen ouders meer hebben en gehandicapte kinderen. Zij weet uit eigen ervaring wat er leeft in de townships en onder welke armoedige omstandigheden de mensen er leven.

Het idee ontstond om beren te breien, zodat de kinderen iets hebben om mee te knuffelen. Ieder kind een eigen beer helemaal voor henzelf met een deken……..dat was Lulu’s droom.
Samen met Lulu ging Janny op zoek naar kleine projecten waar de kinderen waren te vinden. Omdat Lulu haar eigen township goed kent, hadden ze al snel wat gevonden. Iedere keer wordt een ander klein project uitgezocht waar de beren en dekens naartoe worden gebracht. Lulu en Janny hebben de voorwaarde gesteld dat ze zelf de beren aan de kinderen willen geven, om zodoende zeker te zijn dat deze op de juiste plek terecht komen. Inmiddels bestaat het berenproject al een paar jaar en zijn honderden kinderen al blij gemaakt met een eigen beer. Lulu vindt het fantastisch en zij voelt zich erg verantwoordelijk. Ze weet zeker dat God haar gestuurd heeft om dit te kunnen doen en voelt zich een zeer gezegende vrouw.

De Werkgroep Wereld Diaconaat (WWD) beveelt het Lulu berenproject dan ook van harte bij u aan.

U kunt uw bijdrage ook overmaken op N 31 RABO 0327 3020 38 t.n.v. diaconie V.E.G. Nijverdal o.v.v. Lulu berenproject.
Omdat het nog even duurt zullen we een paar dagen voor de betreffende zondag nog een gemeentebericht doen uitgaan om deze collecte nog eens onder uw aandacht te brengen.

Alvast hartelijk dank voor uw gift.
Namens de WWD,
Gerrit Spijkerboer

Boekenlegger op de permalink.

Reacties gesloten