Leesgroep 11 december

Als vervolg op de leesavond van 11 september hebben we ook op 6 november aandacht geschonken aan het boek “Weggaan en toch blijven” met teksten van Bert Louwerse. Centraal stond de uitdrukking uit het hogepriesterlijk gebed “opdat zij één zijn”. Deze wens van Jezus gaat verder dan de eenheid in een plaatselijke gemeente. Het gaat over de gemeentegrenzen heen naar eenheid met andere christenen en gemeenten.
Ervaren we dat binnen de Bond of is dat te beperkt? Gaat het om de Kerk wereldwijd? En hoe is dat te herkennen? I

In de Rooms-katholieke traditie zien we de eenheid in de vorm van een wereldkerk onder leiding van de paus. Maar met de afscheiding van de Oosterse kerken rond 1054 is de bloeiende tak van de kerk in het Midden-Oosten en nog verder in Azië en Afrika buiten beeld geraakt in Europa. De kerk verbrokkelde verder in de Reformatie. En daarna zijn ook in de protestantse wereld de afsplitsingen niet gestopt. Pas in de 20-e eeuw is er meer aandacht voor de eenheid van de kerken, vooral onder invloed van opkomende (zendings)kerken in de derde wereld.

Voor de bondsgemeenten en voor de Bond als geheel liggen hier vragen die te maken hebben met de visie op de toekomst.
U snapt dat we hier op de leesavond geen oplossing hebben bedacht. Maar je wordt wel aan het denken gezet.

Op 11 december is een ander thema aan de orde. We lezen van te voren artikelen over vrijheid in de context van de seculiere samenleving. Dat heeft te maken met de ruimte die we elkaar gunnen in de publieke ruimte om uitdrukking te geven aan christelijke of andere religieuze overtuigingen. Hoe vrij zijn we daarin? Of is die vrijheid bedreigt als gaat over politiek, ethiek of andere vragen.

Print Friendly, PDF & Email
Boekenlegger op de permalink.

Reacties gesloten.