Liturgie zondagochtend 9 december

 

2E ADVENTSZONDAG
Voorganger: ds. Hanneke Paas
Aanvang: 09.30 uur

Voor de dienst zingen we: lied 593:1,3 en 4 Joh. de Heer, lied 595a:1 en 2 Joh. de Heer en lied 460:1 Nieuwe Liedboek (uit aangeleerde lijst)

Welkom

Zingen: lied 487:1, 2 en 3

Stil gebed, bemoediging en groet, als antwoord op de groet zingen we lied 433:5

Moment voor de kinderen met aansluitend zingen: “Dragers van Gods licht te zijn”(melodie “Midden in de winternacht”, lied 486)

Gebed om ontferming door Janny Spijkerboer

De weg die God ons wijst: zingen lied 439:1, lezen  Titus 2:11-14, zingen: lied 439: 2 en 3

Gebed om de Heilige Geest

Schriftlezing: Lucas 1:30-33 en Openbaring 12:1-17

Zingen: lied 466:3, 4 en 6

Verkondiging: “KERST: EEN APOCALYPTISCHE GEBEURTENIS”

Zingen: lied 441: 1, 5 en 10

Dankgebed

Collecte

Zingen: lied 506:1, 3 en 4

Zegen

Print Friendly, PDF & Email
Boekenlegger op de permalink.

Reacties gesloten.