Collectes 40-dagentijd

Collecte 40 dagen tijd
De opbrengst van de 2e collecte op de 6 zondagen in de 40-dagentijd gaat naar 6 verschillende wereldwijde projecten.


Zondag 10 maart: De kerk bloeit op Cuba.
Jarenlang leidden Cubaanse kerken onder het communisme een sluimerend bestaan. Het Cubaanse systeem kraakt echter in z’n voegen. De bevolking zoekt naar houvast en zingeving: kerken groeien. Door de verslechterende economie neemt ook de armoede toe. Om als kerk beter voorbereid te zijn op haar groeiende (diaconale) taak is er veel behoefte aan kennis over de bijbel, theologie en diaconaat. Kerk in Actie helpt kerken, predikanten en vrijwilligers in Cuba een nieuw begin te maken. We ondersteunen theologische opleidingen en helpen kerken diaconale activiteiten op te zetten, zoals thuiszorg voor eenzame en verarmde ouderen. Ondersteun Cubaanse kerken met uw Voorjaarszendingscollecte, zodat zij in woord en daad kunnen getuigen.
U kunt uw bijdrage ook overmaken op NL31 RABO 0327 3020 38 t.n.v. diaconie V.E.G. Nijverdal o.v.v. “De kerk bloeit op Cuba”

Verder op:
zondag 17 maart: Verlaat de gevangenis….en dan?
zondag 24 maart: Stop kinderarbeid in India.
zondag 31 maart: Pionieren rond zingevingsvragen. Nederland
zondag 7 april: Rwanda, 25 jaar na de genocide.

Namens de Werkgroep Wereld Diaconaat (WWD),
Gerrit Spijkerboer.

Print Friendly, PDF & Email
Boekenlegger op de permalink.

Reacties gesloten.