Leesgroep: 9 april vervolg gesprek milieu en klimaat


Ons thema voor 29 januari was “Milieu en Klimaat: visie en verantwoordelijkheid”. Daarover hebben we gelezen een groot aantal fragmenten uit hoofdstukken van het boek “Geloof in de publieke ruimte” van Rowan Williams, de oud-aartsbisschop van de Anglicaanse Kerk. Een opvallende uitspraak die hard aankwam en ook onze beperkte macht toont:  Het zou ook een gevaarlijke illusie zijn om te denken dat deze materiële omgeving zich koste wat kost zal aanpassen om een relatie met ons in stand te houden. Als het meer is dan wijzelf en onze relatie ermee, dan kan het ons overleven. Wij zijn overbodig. Maar de aarde blijft van de Heer.

Ook is de boodschap: Wij mensen zijn niet het centrum waar alles om draait. Waarom zou je je nog druk maken om het klimaat en ons milieu? Williams maakt duidelijk dat we een wederkerige afhankelijkheid hebben met alles wat leeft en ook met al het leven een interactie hebben. Het gaat niet alleen om menselijk belang. God is de schepper van al wat leeft. Daarom dragen we zorg voor het menselijk leven, maar ook voor planten en dieren en zelfs voor rivieren, zeeën en bergen.

We hebben er uitgebreid over gesproken hoe we in de praktijk rekening kunnen houden met milieu en klimaat. Hoe ver willen we daarin gaan? Wat mag het ons kosten? Doen ook kleine stapjes ertoe? Alles heeft een effect en maakt ons bewust van wat we doen.
Kijk je naar een groter economisch verband, dan zien we dat de lasten van de achteruitgang van milieu en klimaat grotendeels worden afgewenteld op de armen in de wereld. We kunnen in deze niet heen om vragen van gerechtigheid.

Op dinsdag 9 april bespreken we in de leesgroep artikelen die gaan over het milieu vanuit een christelijk perspectief. Hoe is de relatie van de mens met de aarde en het niet-menselijke leven op aarde bedoeld? Doet de materiële omgeving ertoe? En waarom? Wat betekent “recht doen aan” in deze context?

We kunnen nog meer vragen stellen ook bijvoorbeeld of God zelf nog een rol speelt in deze relatie van mens tot de aarde en het leven?
Weet je welkom om mee te lezen en te spreken over dit thema. Wil je de leesstof toegestuurd krijgen, mail dan: sectie-leren@veg-nijverdal.nl

Henk van Leeuwen

Print Friendly, PDF & Email
Boekenlegger op de permalink.

Reacties gesloten.