Veertigdagentijd

Op 6 maart, Aswoensdag, is de Veertigdagentijd begonnen. Zeven weken om ons te concentreren op de betekenis van het leven, het lijden en sterven van Jezus Christus. Niet als een verhaal van lang geleden, maar concentratie op de betekenis voor ons leven en voor onze wereld. In dit hier en nu.

Veertigdagen om in alle eenvoud en soberheid een stapje terug te doen. Via de media hoor ik over de actie ‘Ik pas!’ Veertig dagen zonder alcohol, te beginnen op 6 maart. Over die datum is nagedacht, want het is het begin van de christelijke vastenperiode. Er zijn veel meer varianten: Veertig dagen extra aandacht voor het klimaat, voor het milieu: Hoe ga ik om met energieverbruik? Met het gebruik van de auto? Vaker de fiets of de trein nemen? Minder vlees eten? Anders omgaan met computer of tv? Elke dag op een vast moment stil zijn om te bidden, om uit de bijbel te lezen? Hoe kun je vorm geven aan de voorbereiding op Pasen. Hoe kun je vorm geven aan dit nieuwe begin?

En voor wie vorm wil geven aan het vasten: Op zondag wordt er niet gevast. Dat blijft de opstanding dag van Jezus Christus. Gedurende de Veertigdagentijd is de kleur in de kerk paars: de kleur van inkeer en bezinning. Er klinkt in deze periode van soberheid geen glorialied.

Op de eerste en de derde zondag van de maand is er kik en jeugdkerk, en om de zondag ontmoeten we elkaar na de viering op de koffie in het Vischnet.

Door de eeuwen heen hebben de zondagen van de Veertigdagentijd, een naam gekregen, ontleend aan de psalmen:

Tijdens de veertigdagentijd zijn er op woensdagavond om 19.00 uur korte vespers in de Regenboog, je bent er van harte welkom!
17 maart, zondag reminiscere, psalm 25:6 ‘Gedenk uw barmhartigheid’. Thema: Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren

Zingend op weg naar Pasen
Op 17 maart, de tweede zondag van de 40-dagentijd, gaat in de avonddienst onze oud-predikant Ds. Sjaak Weststrate uit Heerde voor en Christelijk Regionaal Koor Praise the Lord uit Notter o.l.v. Jan Quintus Zwart verleent zijn medewerking. Het wordt een dienst met veel mooie liederen, zowel samenzang als koorzang. Praise the Lord zal naast andere liederen, enkele nieuwe nummers ten gehore brengen van het passieconcert waaraan zij meewerken. Deze prachtige voorbereiding op het Paasfeest mag u niet missen. Van harte welkom, allemaal!

24 maart, zondag oculi, naar psalm 25:10 ‘Mijn ogen zijn steeds gericht op de Heer’. De zanggroep verleent medewerking
Thema: Is de kruisdood een straf?

31 maart, zondag laetare, verheugen naar Jesaja 66: ‘Verheugt u Jeruzalem’. We zijn nu halverwege onderweg naar Pasen.
Als gastvoorganger begroeten we ds. H. de Ruiter uit Nijverdal, fijn dat u ons midden wilt voorgaan!

7 april, zondag judica, naar psalm 43:1, ‘Doe mij recht, o God’. Wij begroeten op deze zondag onze vroegere voorganger Bouke van Brug, uit Oudeschoot/ Heerenveen. Het Russisch Vocaal Ensemble, o.l.v. de dirigente Nadja Fedosova, uit Almelo zal medewerking verlenen aan deze dienst. Dit Ensemble zingt liederen uit de Russisch Orthodoxe traditie.

Print Friendly, PDF & Email
Boekenlegger op de permalink.

Reacties gesloten.