Bij de diensten

Pasen, een nieuw begin!
We staan op de drempel van de Stille Week, die begint met de Palmzondag. De feestelijke intocht van Jezus waarover ook een schaduwzijde hangt. We halen Hem juichend binnen als onze grote Koning, onze sterke man, maar voldoet Hij wel aan onze verwachtingen? Stelt Hij ons teleur? Stellen wij Hem teleur? Hoe zit dat met dat ‘Heden Hosanna’? Hoe zit dat met dat “Kruisigt Hem’ ? Die Stille Week die zo centraal is voor heel ons gemeente zijn. Pasen is niet los verkrijgbaar. Pasen is onlosmakelijk verbonden met de weg die Jezus gegaan is door duisternis en dood heen. Zonder Pasen zou er ook geen christelijke kerk of christelijke gemeente ontstaan zijn. Het geheim van Pasen is de kern van ons christelijk geloof. Geheim, jawel, want hoeveel woorden je ook gebruikt, hoe mooi en hoe vroom, uiteindelijk kun je Pasen niet vastleggen in een dogma of een systeem. Het initiatief ligt bij de Eeuwige, er kwam geen mens aan te pas. Toch wel, die Ene, uit Nazareth, die als geen ander mens geworden is zoals God het bedoeld heeft, Beeld van de Vader, één met de minsten van de mensen. Met Hem gedenken en vieren wij de bevrijding, op Witte Donderdag: bevrijd uit het slavenhuis, om nooit meer tot slaaf te worden, van wat dan ook. Hij reikt ons het brood en de wijn. Tekens van bevrijding, tekens van een nieuw begin. Op Goede Vrijdag staan wij met het schaamrood op de wangen onder het kruis. Ben ik het Heer, die U nog steeds in de steek laat, door het roepen van mensen die lijden niet te horen, niet te zien? Het kruis dat als een spiegel onze schuld aan het licht brengt. Dat kruis dat ook zichtbaar maakt wat onbaatzuchtige liefde betekent. Onbevangen liefde die een nieuw begin mogelijk maakt. Tijdens de Paaswake luisteren we naar verhalen, zingen we liederen die vertellen dat God door duisternis en dood heen te hulp komt, licht brengt en een nieuw begin maakt. We gedenken onze doop als teken van een God die mensen nooit loslaat. ‘Licht dat terugkomt, hoop die niet sterven wil, vrede die bij ons blijft…….” Op de Paasmorgen vieren we vrolijk met jong en oud dat nieuwe begin en klinkt het overal om ons heen: ‘De Heer is waarlijk opgestaan!
De liturgische kleur is paars.

Op Witte Donderdag is de kleur wit, op Goede Vrijdag paars. In de Paaswake veranderen we de kleuren van paars naar wit en in de Paastijd, de feestperiode van de kerk, tot aan Pinksteren, blijft de kleur wit.

Op Palmzondag 14 april zal in ons midden ds. W. Oosterhof , uit Wierden voorgaan. Welkom in ons midden. Van de kerkenraad heb ik de ruimte gekregen om aanwezig te zijn bij de laatste viering van de VEG Velp.

De vieringen in de Stille Week zijn door liturgiecommissie en predikant voorbereid. In feite is het één doorgaande viering, van Witte Donderdag tot en met de Paaswake. Dat betekent ook dat we op Witte Donderdag in STILTE de kerk uitgaan. Op Goede Vrijdag in STILTE de kerk binnenkomen en aan het eind van de viering ook weer in STILTE naar buiten gaan. Ook de Paaswake begint in STILTE. Natuurlijk is het mooi om met elkaar bij te praten, maar niet in deze vieringen. De zanggroep o.l.v. Kirsten Torenbeek zal aan de Paaswake meewerken.

Paaszondag 21 april zullen er verschillende muziekinstrumenten klinken. Naast onze pianist en organist Tea Joor, speelt Irma Molenaar op fluit en trompet en zal Alice Hammer solo zingen, ook Egbert-Jan Haselhorst, onze jeugdwerker werkt met de jeugdkerk aan deze viering. Natuurlijk is er ook voor de kik iets leuks.
Het is mooi wanneer u allemaal een bloem mee wilt brengen om van het kale kruis een bloeiende levensboom te maken. Aan het eind van de dienst zal het kruis de kerk uitgedragen worden en zal het bloeiende kruis op het plein blijven staan, als zichtbaar teken van Pasen.

Het is ook mooi wanneer u allemaal iets wits aantrekt, al is het maar een sjaaltje, als teken van dat nieuwe begin dat God met ons begonnen is.

Op zondag 28 april stond Janneke Doornebal op ons rooster. Helaas kan zij niet voorgaan in verband met de situatie van haar man Xander van Asperen. Bij het schrijven van dit bericht is zijn situatie nog steeds zorgwekkend. Het is fijn dat Gert Bladder, onze preekregelaar, op korte termijn iemand anders kon vinden. We zijn blij dat ds. Wolter Broekema voor wil gaan in ons midden, van harte welkom!

Op zondag 5 mei is het thema: Bevrijding! We steken de vlag erbij uit. Een deel van onze gemeente heeft de bevrijding in april en/of mei 1945 daadwerkelijk mee gemaakt. Dagen om nooit te vergeten. Maar zeker zo belangrijk is de vraag wat bevrijding en vrijheid vandaag betekent, in dit hier en nu. Een bekende uitspraak zegt dat de weg naar Auschwitz gewoon begon met een grap, een grap over andere mensen, grappen, die sluipend tot een vooroordeel werden en erger……….Zou ons dat opnieuw kunnen overkomen? Betekent vrijheid dat je altijd alles mag zeggen en iedereen gewoon rekening moet houden met jou? Vrijheid in de bijbel betekent ook verantwoordelijkheid en zorg voor de ander. Je krijgt er Tien Grote Woorden bij.

Op de eerste en de derde zondag van de maand is er kinderoppas, kik en jeugdkerk(plus) een goede gelegenheid om elkaar als jeugd te ontmoeten, maar ook als ouders van onze jeugd. Om de week ontmoeten we elkaar bij de koffie, thee en limonade. Van harte welkom!

Print Friendly, PDF & Email
Boekenlegger op de permalink.

Reacties gesloten.