Liturgie Paasmorgen 21 april 2019

Tijdens de voorzang wordt het kruis met bloemen versierd

 

Voor de dienst: JdH. lied 25   Daar juicht een toon…  en JdH. lied 845  Wees gegroet Gij eersteling der dagen…

LB lied 630 : 1 en 4   Sta op een morgen ongedacht…

Welkom en mededelingen door de kerkenraad, daarna gaan we staan

We zingen:

  1. De Heer is waarlijk opgestaan, halleluja mel: liedboek 1973, Lied 400 een na laatste regel
  2. Halleluja, halleluja, halleluja mel. Liedboek 1973, lied 400, laatste regel

We zingen: LB lied 624  Christus onze Heer verrees…

daarna gaan we zitten                                                

De jeugdkerk en kik, komen binnen met ballonnen en aan die ballonnen letters en een wens. Ze komen door elkaar binnen en gaan dan op de rij staan zodat de gemeente kan lezen: Jezus leeft ( of Jezus is opgestaan).

De jeugdwerker vraagt aan de jongeren, maar ook aan de gemeente: Wat betekent Pasen voor jou?

We zingen: JdH lied 113: 1,2 en 3   Ik weet dat mijn verlosser leeft…

Met de kinderen zingen we: ELB lied 468: Sta eens even op…

en we doen wat we zingen: Sta ’s even op als je Jezus liefhebt.

We kijken met de kinderen naar het Paasverhaal   https://www.youtube.com/watch?v=5Qh-pUivc1w    van 16.51-18.45

We zingen: De steen is weg  ( Marcel Zimmer)

De kinderen gaan nu achter in de kerk iets maken

Wij zingen: Opw. lied 174   Juicht want Jezus is Heer…
We lezen het Paasevangelie uit Mattheus 28:1-10:  Na de sabbat, toen de ochtend van de eerste dag van de week gloorde, kwam Maria uit Magdala met de andere Maria naar het graf kijken.

 Alice zingt: Jesus is alive…

Inbreng van jeugdwerker en jeugdkerk  

We zingen: Opw. lied 47  Omdat Hij leeft…
Een vertelling voor kinderen en andere mensen: Opstaan                                                               

We zingen: LB lied 223   Opstaan, morgen, weg je sluiers dans!
Pastorale mededelingen
G
ebeden- Onze Vader
Met de kinderen zingen we: Weetje dat de lente komt…  https://www.youtube.com/watch?v=wIM_h8KhcsM

Collecte

Alice zingt:  You raise me up

Als slotlied zingen we: JdH. lied 45A   U zij de glorie…
Zegen

In aansluiting zingen we Lied 642: 8 ’t Is feest omdat Hij bij ons is

De kinderen mogen na afloop eieren zoeken in de kerkzaal en krijgen iets lekkers mee

 Wij wensen iedereen een heel fijn Pasen

 

Print Friendly, PDF & Email
Boekenlegger op de permalink.

Reacties gesloten.