Leesgroep

Het thema “Een christelijke visie op het omgaan met de schepping” hebben we afgerond met het lezen van gedachten van Jan Boersema en Rowan Williams.

Bespreekpunten waren
1. God schenkt de mens een wereld om in te leven en tevens de gave om de wereld te kunnen kennen en ook zich diep bewust te zijn van zichzelf, van zijn eigen bestaan. Alleen de mens is onder alle andere schepselen daartoe op een unieke manier in staat.
Hoe ervaar je zelf we deze unieke gave?
Welke roeping ervaar je zelf je roeping als mens in de relatie tot de schepping?
2. In het scheppen schenkt God een activiteit in en door iets wat niet Gods is. Zo ontvangen we iets van het leven van God. Ook is er daarmee via de wereld (universum) een intieme en dynamische relatie met God. Is het ontkennen van deze relatie niet een ultieme vorm van secularisme?
3. Op welke manier kunnen we deze schepping tot een gave maken die we aan God aanbieden en ook aan alle andere schepselen?
Hoe doen we daarmee recht aan de schepping en aan de ander?
4. Wat vind je van de gedachte dat de natuur in opstand komt tegen de ongedisciplineerde wil van mensen in onze tijd? Kan de natuur zich nog wel normaal gedragen?
5. Ons huidig gedrag tegenover de schepping wordt getypeerd als verslaafde bezitterigheid.  Hoe ervaar je deze verslaving als bron van beschamende ongelijkheid tussen mensen wereldwijd?
6. Veel strijd in de klimaat- en natuurcrisis komt voort uit seculiere motieven angst, angst voor vermindering van welvaart, angst voor levensbedreigende schaarste, angst voor verlies van macht. Hoe verhoudt zich deze angst met de roeping van de mens als schepsel tussen de schepselen.
7. De aarde, het weer en de natuur laat twee gezichten zien: enerzijds mooi, vol vruchten om te eten, ruimte om te wonen en anderzijds bedreigend, bruut, gevaarlijk, onverschillig.
Hoe ervaar je die tweeslachtigheid?
8. Er spreekt een toekomstverwachting uit Romeinen 8.
Wat betekent de opstanding van Jezus Christus voor onze hoop voor de wereld?

Op 23 mei kwamen we weer bij elkaar. We hadden toen niet als uitgangspunt een artikel, maar we gaven elk in een korte pitch van 3 minuten antwoord op de vraag “Welke idealen heb je of welke bedreigingen zie je voor je als je denkt aan ouder worden in de komende jaren? Dit was bij voorkeur een persoonlijke kijk.
Nadat elk zijn visie had uitgesproken gingen we erover in gesprek om hoofdlijnen in onze toekomstverwachtingen te herkennen en daarop te reflecteren.

sectie-leren@veg-nijverdal.nl

Henk van Leeuwen

Print Friendly, PDF & Email
Boekenlegger op de permalink.

Reacties gesloten.