Bij de vieringen

We bevinden ons in de feestelijke periode van de kerk bij uitstek, de periode van Pasen naar Pinksteren. Tot aan Pinksteren is de kleur in de kerk wit. We leven met de belofte van Pasen in de rug. Die belofte dat God ons een nieuw begin gegeven heeft. Je mag het oude dat je achter je aan sleept, loslaten en met een schone lei beginnen. Maar ook de kracht die je door lijden en dood heen niet loslaat. Wie op de Paasmorgen naar het nieuws luisterde of keek, werd geconfronteerd met de moordaanslagen in Sri Lanka. Mensen die tijdens hun vakantie rustig aan het ontbijt zaten. Mensen die net als velen van ons in de kerk Pasen vierden. Plotseling was er alleen nog maar chaos, met zoveel doden en gewonden. Is het dan toch geen Pasen geworden? Leven we met de roep dat de Heer is opgewekt uit de dood, dan toch buiten de weerbarstige werkelijkheid van ons bestaan? Of is de belofte van de Paasmorgen de kracht die ons gaande en staande houdt, ook als het kwaad goede mensen treft. Die kracht van God die ons tot in de dood niet laat vallen en ons zelfs door de dood heen roept tot een nieuw begin. Die kracht die ons tegen alle feiten in doet opstaan tegen onrecht en geweld. Mensen van de opgestane Heer, die juist vanuit de belofte van zijn toekomst zich niet laten leiden door de angst en de haat en de roep om wraak, maar langs de weg van hun Heer meewerken aan dat nieuwe begin. Juist op het feest van Hemelvaart zijn er opeens engelen, boodschappers van God, die, wanneer wij te lang naar de hemel blijven staren, ons terug verwijzen naar de aarde, waar mensen ons nodig hebben, en waar genoeg te doen is om de handen uit de mouwen te steken. Opnieuw met die belofte dat Hij, de opgestane Heer, ons nabij blijft met zegenende handen. Hij ons Hoofd in de hemel en wij zijn handen en voeten op deze aarde!

12 mei is het moederdag. Mijn kinderen roepen altijd enthousiast, mam, weet je wel wie Moederdag ingesteld heeft? Toch is het aardig om juist op deze Moederdag de vrouwelijke accenten waarmee in de bijbel ook over God gesproken wordt, aan het licht te brengen.

Op 19 mei verwelkomen wij een goede bekende in ons midden, ds. G. Sinke uit Burg Haamstede, heel fijn dat deze ‘oud’ voorganger weer bij ons voor kan gaan.

26 mei vieren wij de Maaltijd van de Heer. Brood en wijn als tekens van de Opgestane Heer. Tekens waarmee wij zijn lijden gedenken. Zijn opstanding vieren en uitkijken naar zijn komst, met die roep die ook de eerste christenen al gebruikten: Maranatha! Brood en wijn, voedsel dat ons in gedachten brengt hoe wij ook in dit hier en nu, onlosmakelijk met de opgestane Heer verbonden zijn, en met heel die gemeenschap rond deze Heer wereldwijd. Het is deze keer een zittende viering. Het is een goede gewoonte om juist als we de Maaltijd van de Heer vieren, houdbare voedselproducten te verzamelen voor de voedselbank. En natuurlijk is een financiële bijdrage ook welkom!

Op 30 mei Hemelvaartsdag verwelkomen wij onze broers en zussen van de Protestantse Gemeente. Ds. Bertine van de Weg zal bij ons voorgaan. Ook van harte welkom!

2 juni zal ds. Bertine van de Weg bij ons voorgaan. Van harte welkom. Fijn dat we zo over en weer met elkaar kunnen optrekken!

Op de eerste en derde zondag van de maand is er voor de jongeren Jeugdkerk(plus) en voor de kinderen kik. Een mooie gelegenheid ook voor de ouders van onze jongeren en kinderen om elkaar te ontmoeten.

Om de zondag, ontmoeten we elkaar in het Vischnet om samen koffie te drinken en natuurlijk is er ook thee en limonade.
Van harte welkom!

Print Friendly, PDF & Email
Boekenlegger op de permalink.

Reacties gesloten.