MEDITATIE

Kracht uit de hoge
Op die vijftigste dag na Pasen werd het aan iedereen in Jeruzalem bekend gemaakt: Jezus, de gekruisigde, Hij is opgestaan!
Dat groepje leerlingen wordt als door een windvlaag zomaar de straat opgeblazen en voor hij het door heeft, staat Petrus op het eerste muurtje dat hij tegenkomt. Er rolt een hele toespraak uit zijn mond. Je moet maar durven! Met rode wangen en stralende ogen staat hij in vuur en vlam. Het werkt aanstekelijk.
Wanneer sta jij in vuur en vlam? Wanneer word je boven jezelf uitgetild of diep geraakt? Als de leeuwinnen, de oranje-vrouwen winnen? Of telt dat niet mee?
Ik hoorde één van onze jonge mensen met aanstekelijk enthousiasme over Opwekking (Biddenhuizen) praten en het leuke was dat zij haar oma uitnodigde om mee te gaan. Oma nam de uitdaging aan, ging mee, kwam moe, maar zeker zo enthousiast terug. Zoveel jonge mensen die met zoveel enthousiasme met geloof bezig zijn. Daar krijg je hoop van.
Ik werd diep geraakt toen ik – inmiddels al behoorlijk nat, hoe raar moet je zijn om in de stromende regen mee te demonstreren in de klimaatmars- de Dominicuskerk binnenkwam, overvol met van die rare mensen. Er waren gezinnen met kinderen, er waren jonge mensen, maar er waren ook heel veel oudere en oude mensen om vanuit het thema: groene kerk, mee te lopen in die stromende regen. En voorafgaande aan de mars eerst samen te komen om een zegen te vragen.
Pinksteren, de gave van de Geest, aan zoveel mensen tegelijk. Het wordt vanzelfsprekend verbonden met het zendingsbevel uit Mattheus 28:’ Maak alle volkeren tot mijn leerlingen, door hen te dopen, door hen te leren’……………Voor je het weet klinkt er een ‘ja…..maar…….’Ik kan niet zo goed over mijn geloof spreken.’……..”Zitten mensen daar in deze tijd nog op te wachten?’……………’Ik durf dat niet goed, zomaar de straat opgaan en evangeliseren.’ Voor je het weet verlammen we onszelf en elkaar met wat we niet durven en niet kunnen. Voor je het weet zitten we weer achter gesloten deuren samen bang te zijn. Ik geloof niet dat dat de bedoeling is van Pinksteren, van die gaven van de Geest. Die kracht van God die ons wil helpen en ondersteunen. De bijbel spreekt wel van 7 en 9 verschillende gaven. We zijn niet allemaal een Petrus, een Paulus of een Maria Magdalena. Maar we hebben wel allemaal onze eigen gaven of talenten.
Geen gebruik maken van je talenten, dat is echt zonde! Het is ook goed om te bedenken dat het je overkomt als je spreekt van: ‘in vuur en vlam staan’, of ‘diep geraakt worden’, of ‘boven jezelf uitgetild worden’ Stellen wij ons open voor de wonderen van het leven, of roepen we al snel en luid dat die rare mensen vast te veel gedronken hebben?
Die Geest van God ontvangen we al wanneer de Eeuwige ons tot leven roept. Hij geeft ons de levensadem!
Misschien gebeuren er al wonderen wanneer we het elke dag opnieuw proberen met die woorden van de profeet Micha: ‘Mens, er is je gezegd wat goed is, wat de Heer van je wil: niets anders dan recht te doen, trouw te zijn en in alle eenvoud te wandelen met God.
Misschien gebeuren er al wonderen als we elke dag opnieuw beginnen met die woorden van Paulus: ‘Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen’
In alle eenvoud mens zijn van de opgestane Heer, zouden we dan ook niet zijn liefde uitstralen?
Laura van Weijen

Kracht uit de hoogte, vuur van God de Heer,
daal op onze hoofden, ja, daal in ons neer.
Geef ons taal en teken, spreek door onze mond,
laat de wereld weten: Christus overwon!
Kracht uit de hoogte, vuur van God de Heer,
daal op onze hoofden, ja, daal in ons neer.
Storm van de hemel, stem van grote kracht,
spreek in onze dagen, spreek met overmacht.
Stort in ons Uw vreugde, steek de tongen aan,
laat de schepping weten: Jezus is opgestaan!
Storm van de hemel, stem van grote kracht,
spreek in onze dagen, spreek met overmacht.

Jaap Zijlstra

Print Friendly, PDF & Email
Boekenlegger op de permalink.

Reacties gesloten.