Liturgie zondagochtend 14 juli

Aanvang: 09.30 uur
Voorganger: ds. C. Schouwstra uit Apeldoorn 

Uit de aangeleerde liederen zingen we: Lied 139b; Heer U doorgrondt en kent me

Joh. De Heer  854; Geprezen zij God op Zijn heilige troon en Joh. De Heer 149;  Groot is Uw trouw 

Mededelingen 

Als Intochtslied zingen we Psalm 33 : 1 en 2:  Komt nu met zang en roert de snaren

Bemoediging en Groet

EL 382; Heer uw licht en uw liefde schijnen

De kinderen gaan evt. achterin de kerk zitten en gaan daar kleuren

Gebed

Bij de lezingen……

We zingen, voordat we de Bijbel opendoen: Lied 315; 1 en 2; Heb dank, o God van alle leven 

Schriftlezingen

Inleiding op de schriftlezing : Deuteronomium 30,9-14
De HEER, uw God, zal u voorspoed geven in alles wat u onderneemt, u kinderrijk maken en uw vee en uw land vruchtbaar maken.

We zingen Psalm 25; 1 en 10; Heer ik hef mijn hart en handen

Lucas 10, 25-37;   Er kwam een wetgeleerde die hem op de proef wilde stellen. Hij vroeg: ‘Meester, wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven?’

We zingen lied 316 ; Het woord dat u ten leven riep  

Overdenking 

Pianospel 

We zingen  886 : Abba, Vader 

Pastorale mededelingen 

Dankgebed en voorbeden

Collecte 

Nieuw Liedboek 416; Ga met God, en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen

Zegen

We zingen; lied 414,3; Amen, amen, amen.

 

 

Print Friendly, PDF & Email
Boekenlegger op de permalink.

Reacties gesloten.