Leesgroep 15 oktober

Het vorig seizoen hebben we in juli afgesloten met een avond over de vraag “Hoe kijken we nu we ouder worden naar onze toekomst?” Elke deelnemer gaf een eigen kijk op het leven tot nog toe en een visie op de komende periode.

U zult begrijpen dat zeer persoonlijke verhalen naar voren kwamen. Te veel om hier samen te vatten en vaak te persoonlijk om hier weer te geven. Een rode draad was dat men veel goeds heeft ervaren, juist ook in de gemeente, al kenden we daarin dalen en toppen. Het persoonlijk geloof en Gods liefde betekenen veel en dat geeft ook moed voor de toekomst.

Op dinsdag 15 oktober is de eerstvolgende avond met als thema “Economische vraagstukken in het perspectief van het evangelie” Daarbij denken we na over het gedachtegoed van Bob Goudzwaard die vanuit de christelijke hoop in een bezeten wereld onder andere komt tot het idee van een economie van het genoeg. Arie van den Beukel heeft daarop gereageerd onder het motto “economie, liefde en sympathie”.

Aan ons de vraag: zijn evangelie en economie twee gescheiden werelden?

Iedereen hartelijk welkom. Leesstof is aan te vragen bij mij.
Henk van Leeuwen (06 8389 7753, sectie-leren@veg-nijverdal.nl)

Print Friendly, PDF & Email
Boekenlegger op de permalink.

Reacties gesloten.