Inleveren kopij 11 december 2019

Kopij voor het volgende gemeenteblad inleveren woensdag 11 december 2019 uiterlijk om 12.00 uur bij de redactie e-mail: redactie@veg-nijverdal.nl (in Word document).
Kopij voor de website www.veg-nijverdal.nl doormailen naar jannyvanderkolk@planet.nl (in Word document zonder opmaak).

Verschijningsdata gemeenteblad:   19-12-2019.