Tafelgesprekken en filmavonden

Ook in dit nieuwe seizoen van de gemeente houden we enkele tafelgesprekken in huiselijke kring. De eerste was op woensdag 16 oktober. Toen is er gesproken over “Kerk en gelovigen als vertegenwoordigers van de firma Vader en Zoon”. U kunt zich opgeven bij onze predikant Laura van Weijen (predikant@veg-nijverdal.nl) of bij Henk van Leeuwen (sectie-leren@veg-nijverdal.nl). U kunt zelf ook een ander thema inbrengen waar u graag over in gesprek gaat. Bijv. “Omgaan met geld”, “Sober leven”, “Geloven met je verstand”, “Antisemitisme” of iets heel anders. Laat het ons weten. De huiskamer waar we bij elkaar komen kan zijn bij u thuis of in de pastorie. Wie wil een (deel van de) maaltijd bereiden? Geef het door.
Latere tafelgesprekken zijn op 22 januari, 26 maart en 8 mei 2020 en op verzoek eventueel meer.

Filmavonden: Op vrijdagavond 22 november werd de film “Dorsvloer vol confetti”, naar het boek van Franca Treur gedraaid. Begonnen werd met een eenvoudige maaltijd. Een latere filmavond staat gepland voor 12 maart 2020.

Henk van Leeuwen