Volwassen catechese, jongvolwassenen, Leesgroep

De volwassen catechese is weer begonnen. We gaan dit seizoen aan de gang met teksten over ‘de tekenen van de tijd’, over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Wat zijn dat voor teksten? Zien wij die tekenen ook om ons heen? We gaan ook nadenken wat een geloofsbelijdenis is. Hoe zag de oudste geloofsbelijdenis eruit? Wat zouden wij zelf verwoorden? Wil je meedoen, van harte welkom. Meestal komen we bij elkaar op de eerste woensdag van de maand, van 10.00 uur tot uiterlijk 11.30 uur in ’t Vischnet. De volgende keer is dus 4 december.

Ook de groep jongvolwassenen is weer van start gegaan. Een kring voor jonge mensen die er met elkaar over na willen denken of geloof belangrijk is in hun leven, of misschien ook niet. Sommigen denken erover na of ze ook belijdenis willen gaan doen. De bedoeling is vooral in alle openheid en met alle ruimte met elkaar in gesprek gaan over de betekenis van geloof voor jou. En je kunt zelf ook de onderwerpen aandragen. Je vragen, maar ook je twijfels!

Leesgroep
Op dinsdag 15 oktober hebben we artikelen besproken over de economie en de relatie met ons geloof. Enkele opvallende punten kwamen naar voren.
Een belangrijk doel van de economie in de politiek lijkt “groei” te zijn, groei in welvaart, groei in rijkdom. Waarom eigenlijk? Kan er ook een economie bestaan die niet alles op alles zet om maar meer welvaart, meer geld te scheppen? Worden we er echt ook gelukkiger van?

Op dinsdag 26 november kwamen we weer bij elkaar. Het thema was toen “identiteit”. Waaraan ontlenen we onze individuele identiteit? Hoe wordt die beïnvloed door de groep waarin we leven, of door de cultuur om ons heen? En wat is identiteit eigenlijk en hoe bepaalt die ons gedrag, ons denken? Waarin ligt onze identiteit verankerd?

Henk van Leeuwen