Liturgie zondagochtend 8 december 2019

2e Adventszondag
Aanvang: 09.30 uur
Voorganger: ds. Hanneke Paas

 • voor de dienst zingen we: lied 593:1 en 4 Joh. de Heer, lied 15 Joh. de Heer en lied 754:1 en 3 NLB
 • welkom en mededelingen
 • zingen: psalm 118:9
 • stil gebed, bemoediging en groet, als antwoord op de groet zingen we psalm 118:10
 • terwijl we luisteren naar “In het licht” van Sela

https://www.youtube.com/watch?v=L2TFIkHuqVE steekt iemand de 2e adventskaars aan

 • kyriegebed
 • de weg die God ons wijst: 2 Petrus 3:10-14 en 17-18
 • zingen: lied 439:1 en 2 NLB
 • gebed om de Heilige Geest
 • Schriftlezing: Matteüs 1:1-6a, Lucas 1: 31-33
 • zingen: lied 473:1 en 2 NLB
 • Schriftlezing: 2 Samuël 7:1-19a
 • zingen: lied 466:3 en 6 NLB
 • Verkondiging: “David en zijn Z(z)oon”
 • orgelspel, gevolgd door het zingen van lied 722 Joh. de Heer
 • dankgebed
 • collecte
 • zingen: lied 506:1, 3 en 4 NLB
 • zegen, beantwoord door lied 415:3 NLB

NLB = Nieuwe Liedboek
NBV = Nieuwe Bijbelvertaling

Gezamenlijke avonddienst met PGN om 18.30 uur in Het Centrum: http://www.pgnijverdal.nl/agenda/