Uitleg zondagochtend 1 december 2019

Bijbelgedeelte: Matth. 24:32-44
Voorganger: ds. L. van Weijen

Ie Advent

Gemeente van de Heer Jezus Christus,

Maranatha was één van de eerste woorden die ik in de kerk als kleuter leerde. De kerk waar ik als vierjarige heenging met mijn ouders heette de Maranathakerk.

Later begreep ik dat die woorden bij de viering van het avondmaal hoorden: Wij gedenken het lijden van onze Heer Jezus Christus, wij vieren zijn opstanding en wij zien vol verwachting uit naar zijn komst.  Maranatha: Heer kom spoedig.

Maranatha. Onder de eerste christenen klonk het als een herkenningsteken, als een groet: Maranatha: De Heer komt!

In de vorige eeuw ontstond de Maranathabeweging, waarvan Johannes de Heer één van de belangrijke voormensen was. Vanuit die aloude profetieën leven in de verwachting dat de Heer zal komen. De Heer zal komen om de aarde te richten.

Die verwachting vinden we terug in het Oude en Nieuwe Testament. Vanaf de 2e eeuw hebben generaties christenen die verwachting ook uitgesproken in geloofsbelijdenissen.  Die verwachting kent ook een valkuil waar Paulus de mensen in Thessalonika al voor waarschuwde. Vanuit die verwachting kun je alles op zijn beloop laten. Al die dingen moeten nu eenmaal gebeuren voor de Heer zal komen.

In de 70-er jaren hoorde ik eens een jongere op de radio zeggen:  Het is goed wanneer er een kernoorlog uitbreekt,  dan komt de Heer!

Met enige regelmaat hoor ik dat mensen met deze teksten worstelen: Er staat toch dat er een verschrikkelijke tijd aan zal breken. Oorlogen, geruchten van oorlogen. Een tijd van wetteloosheid. Kijk eens om je heen, leven we niet in de laatste tijd?

Wanneer ik mij verdiep in de geschiedenis, dan zijn er heel veel tijden van grote verschrikking, van grote rampen. Met één groot verschil dat wij door alle media van deze tijd ook meteen op de hoogte zijn wat er overal in deze wereld aan ellende plaatsvindt. Vroeger hoorde je over een ramp via een postduif, via handelaars, via reizigers die te voet of met een boot van elders kwamen. De radio bestaat 100 jaar en  TV kijken doen we sinds 1952. Nu kunnen we met één druk op de knop, skypen met mensen over heel de wereld.  Het nieuws is alomtegenwoordig, en daarmee ook alle rampen die plaatsvinden.

Het evangelie van Mattheus vertelt twee dingen die Jezus zegt over die verwachting dat de Heer zal komen.

  1. Niemand weet wanneer die dag en dat moment zullen aanbreken. De hemelse engelen weten het niet, zelfs de Zoon weet het niet. Alleen de Vader.  Denk maar aan de dagen van Noach: iedereen leefde er op los en ze vonden Noach maar een belachelijk mannetje met zijn boot, tot de dijken braken.
  2. Jezus roept ons op waakzaam te zijn, juist omdat niemand weet wanneer die dag zal zijn. Dat is geen dreiging, maar een appèl.

Waakzaam leven. Dat is niet van de zijlijn alles maar laten gebeuren. Waakzaam leven is Gods Naam hooghouden, is Gods Naam heiligen en Gods Naam Heiligen,  is gehoor geven, gehoorzaam zijn aan dat oude appèl: Heilig zul je zijn, want ik de Here uw God ben heilig, dus heb je de opdracht om om te zien naar de wees en de weduwe, de arme, de zieke, de vluchteling die in je dorp of je land terecht gekomen is. Heilig zul je zijn, want ik de Here uw God ben heilig, dus heb je de opdracht om Gods goede schepping te behoeden en te bewaren.

Het thema van deze advent- en kerstperiode is: Geef het licht door. Wij hebben als jaarthema: Met hart en ziel. Met hart en ziel leven vanuit de verwachting dat de Heer komt en daarom als een licht van hoop zijn in de duisternis. Met die woorden van een zondagsschool-versje. Jezus zegt dat Hij hier van ons verwacht, dat wij zijn als kaarsjes brandend in de nacht…….Mensen die vanuit die aloude verhalen leven vanuit de hoop dat Hij komt en daarom de hoop gaande houden in een wereld waar verschrikkelijke dingen gebeuren.

Maarten Luther zei het in alle eenvoud: Als de Heer morgen komt, dan plant ik vandaag nog een appelboom.

Onze opdracht is om vandaag en elke dag van ons leven te proberen in de Geest van Jezus Christus te werken aan het goede voor de mensen om ons heen.

Waakzaam leven is zo leven alsof de Heer morgen zal komen, elke dag opnieuw.

Op deze Eerste Adventszondag ontvangen wij brood en wijn. Teken van dat nieuwe begin, dat wij in de verschrikking van deze wereld niet aan ons lot overgelaten worden. Dat er Eén is die ons bestaan wil delen, tot in de diepste ellende. Die ene Jezus van Nazareth voor wie geen plaats was in onze herberg. Wij gedenken zijn leven, zijn lijden en sterven. Wij vieren zijn opstanding en wij zien met verlangen uit naar zijn komst. Maranatha, Heer kom spoedig.

Amen