Bijdrage Zending en Diaconaat

Beste gemeenteleden,

Kent u het zendingsbusje nog waarmee gemeenteleden regelmatig langskwamen om uw bijdrage voor “Zending en Evangelisatie” op te halen? De ouderen onder ons vast nog wel. Het zendingsbusje verdween toen acceptgiro’s en vervolgens automatische incasso’s hun intrede deden.
Als van oorsprong “zendingsgemeente” is de zending en daarmee het omkijken naar onze medemens altijd erg belangrijk geweest en hoort bij onze Vrije Evangelische Gemeente. Dat omzien naar elkaar is ook in deze tijd meer dan ooit van belang.
Dat zendingsbusje is allang verleden tijd, maar de mogelijkheid om toch bij te dragen aan de zending is er nog steeds. Velen van u hebben al jarenlang een automatische incasso lopen waarmee maandelijks, per kwartaal of jaarlijks een bijdrage voor Zending en Evangelisatie wordt geïnd.
De inkomsten voor Zending en Diaconaat worden de laatste tijd minder. Het aantal gemeenteleden loopt terug en niet alleen door vergrijzing en overlijden. Dit betekent ook dat wij als zendingsgemeente steeds minder financiële armslag hebben om bij te dragen aan de zending en financiële hulp kunnen verlenen.
Weet u dat wij als Vrije Evangelische Gemeente alleen al per belijdend lid € 8,75 (inmiddels zelfs € 10,00) verplicht afdragen aan de Stichting Zending en Diaconaat van de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten ten behoeve van onze zendingswerkers in het buitenland? Daarnaast gaat de opbrengst uit uw bijdrage Zending en Evangelisatie, de (Paas- en Pinkster-) collectes e.d. ook naar de SZD, naar door de SZD gesteunde projecten.
Om dit werk te kunnen blijven doen willen wij u vragen om eens naar uw bijdrage te kijken. Bij velen van u is de bijdrage, na de invoering van de euro, niet meer gewijzigd. Is het mogelijk uw bijdrage te verhogen, zodat wij als zendingsgemeente onze medemens kunnen blijven steunen?
Hebt u nog geen machtiging afgegeven, wilt u dan overwegen om periodiek een bedrag te doneren? Dit kan op rekeningnummer NL85 RABO 0327 3136 76, C. Mondeel, Bachlaan 45, 7442 JJ Nijverdal, onder vermelding van Zending en Diaconaat.