Oproep aan nabestaanden van verzetsstrijders in de gemeente Hellendoorn

De gemeente Hellendoorn heeft 15 straten vernoemd naar verzetsstrijders.  Nu staat op deze naamborden alleen de naam. Voor jongere generaties en voor mensen van buiten de gemeente is het niet duidelijk waarom er een straat is vernoemd is naar G.J. Piksen, of naar H. Limbeek, om maar twee voorbeelden te noemen. De Raad van Kerken Nijverdal-Hellendoorn zet zich in om deze naamborden van een onderschrift te voorzien. Het voorstel is door de gemeente Hellendoorn positief ontvangen en zij neemt de vervanging van de borden van alle 15 straten voor haar rekening.

Op zondag 5 april ’s middags zal er in Daarlerveen, symbolisch en gemeentebreed, aandacht gegeven worden aan de onthulling van het straatnaambord met de naam Gerrit Jan Kerkdijkweg. Op 5 april 1945 werd de heer G.J. Kerkdijk gefusilleerd.

Graag zouden we in contact komen met nabestaanden van alle verzetsmensen. Hieronder kun u hun namen lezen. We hopen op deze wijze nabestaanden op het spoor te komen. Zij kunnen contact opnemen met

Gerdi Scholten: scholten.gerdi@kpnmail.nl of 0546-644960 of

met Laura van Weijen: lvanweijen@gmail.com of 0548-615528

In Hellendoorn zijn straatnamen vernoemd naar:

Geerhard Bosch  –  Hans ten Brug  –  Herman Kampman  –  Jacob Kapteijn  –  A.F. Lancker

In Nijverdal zijn straatnamen vernoemd naar:

  1. Limbeek  –  G.J. Piksen  –  Meester Tijhuis  –  Bote van der Wal  –  H.A. Hartholt  -Tiemen de Jonge

In Daarlerveen zijn straatnamen vernoemd naar:

Gozem Gritter  –  Gerrit Jan Kerkdijk  –  Gerhard Nijland  –  Wicher Wuite

Graag zien we uw reactie tegemoet.

Namens de Raad van Kerken, Gerdi Scholten en Laura van Weijen.