Inleveren kopij 24 juni 2020

Kopij voor het volgende gemeenteblad inleveren woensdag 24 juni  2020 uiterlijk om 12.00 uur bij de redactie e-mail: redactie@veg-nijverdal.nl (in Word document).
Kopij voor de website www.veg-nijverdal.nl doormailen naar jannyvanderkolk@planet.nl (in Word document zonder opmaak).

Verschijningsdata gemeenteblad:  04-06-2020, 02-07-2020.