Diensten in de komende weken

 

27 maart 2020

Gemeentebericht

Komt er God een nieuwe morgen
als een teken van uw trouw
Worden wij bevrijd van zorgen?
God kom gauw 

Stil is de straat overal
Mensen in huizen verdwenen
Even een luide sirene
Stil is de straat overal 

Klassen, kantoren zijn leeg
Thuis moeten werken of leren
Hoe alles organiseren
Klassen, kantoren zijn leeg 

Mensen zijn bang overal
Ieder op afstand gehouden
Ben je niet ziek of verkouden
Mensen zijn bang overal 

Mensen gebonden aan huis
Puzzels of brieven of boeken
Bellen, maar niemand bezoeken
Mensen gebonden aan huis 

Veel in ons leven valt stil
Doorgaan en ’s nachts liggen malen
Kan ik nog alles betalen
Veel in ons leven valt stil 

Komt er God een nieuwe morgen
Als een teken van uw trouw
Worden wij bevrijd van zorgen?
God kom gauw 

Tekst: Gert Landman

Melodie: lied 1003

Beste gemeenteleden,

Besloten vieringen

Komende zondag is er weer een besloten viering, met een beperkt aantal mensen. Om 09.00 uur zal de liturgie voor de mensen aan de kerkradio voorgelezen worden. 

Wij sparen in de Veertigdagentijd voor het jaarproject Oekraïne. Dat is ook het doel van onze collectes. Op het banknummer van de diakonie VEGNijverdal, kunt u geld overmaken o.v.v. jaarproject Oekraine: 
NL31 RABO 0327 3020 38

Niet iedereen kan om 09.30 uur onze dienst goed ontvangen. Dat komt omdat de zender dan overbelast is. Wanneer je het dan op een later tijdstip probeert, is de dienst wel goed te beluisteren.

Wie een keer mee wil doen aan een besloten viering kan zich melden, bij Bea v.d.Meiden-Visch  tel. 619519/ sectie-vieren@veg-nijverdal.nl Het is fijn wanneer je mee wilt doen, ook voor de vieringen in de Stille Week. Dus meld je bij Bea!

We zijn ook op zoek naar mensen die er handig in zijn om te streamen. Meld je ook bij Bea!

Het klinkt vreemd, maar kom vooral niet zomaar naar de kerk toe. We doen er alles aan om besmetting te voorkomen!

We zijn aan het onderzoeken of er ook in onze kerk met beeld uitgezonden kan worden. We doen ons uiterste best om met beperkte middelen een goede viering uit te zenden.  

Bereikbaarheid predikant

Speciaal voor deze periode: telefonisch spreekuur:
Maandagmiddag van 14.00-16.00 uur
Dinsdag tot en met vrijdag van 10.00-12.00 uur

Wilt u bezoek, dan kunt u mij bellen of mailen, we spreken in overleg af hoe we dat het beste kunnen doen.

Natuurlijk kunt u mij ook op andere tijden bellen. Wanneer ik er niet ben staat het antwoordapparaat aan.  

Geen bezoek- in de verzorgings- en verpleeghuizen,

Sinds afgelopen maandag zijn de richtlijnen nog strenger geworden. Zo min mogelijk naar buiten, geen samenscholing van meer dan 3 mensen en altijd meer afstand dan 1,5 meter. De mensen in de verzorgings- en verpleeghuizen van Nijverdal en Hellendoorn mogen geen bezoek ontvangen. Maar elkaar opbellen kan wel, een kaartje sturen kan ook, en wie internet heeft kan ook via die weg contact met een ander maken. Kijk naar elkaar om.  Leef met elkaar mee! Er ontstaan groepjes die elkaar in kettingvorm elke morgen even bellen hoe het gaat.

De jeugdkerk is al begonnen met een initiatief om kaarten te maken en te sturen naar mensen die geen bezoek mogen ontvangen of alleen zijn. Een mooi voorbeeld van onze jeugd om te volgen!

Facebook en websiteVoor meer informatie verwijs ik ook naar de website en naar facebook van VEGNijverdal

Wilt u dit bericht doorgeven aan gemeenteleden zonder internet

We blijven vertrouwen dat er betere tijden komen, en dat we er niet alleen voorstaan!

Vriendelijke groet, mede namens de kerkenraad,

Laura van Weijen

 

 

 

Donderdag 9 april 2020 Witte donderdag
19.00 uur:  ds. L. van Weijen
Maaltijd van de Heer (kring)
Collecte: Diaconie
Koster: J. Weggeman-Krommendijk

Vrijdag 10 april 2020 Goede Vrijdag
19.00 uur:   ds. L. van Weijen
m.m.v. Gemeentekoor o.l.v. Joalien v.d. Houten
Collecte: Gemeente
Koster: P. Daane