Diensten in de komende weken

 

Vrijdag 3 april 2020

Gemeentebericht 

Goed nieuws voor onze online kerk!!   

Vanaf zondag 5 april is het mogelijk om onze diensten met beeld te volgen op kerkomroep.nl.

Het kan voorkomen dat op zondagmorgen om 9.30 uur de dienst niet te volgen is, omdat de bandbreedte op kerkomroep niet toereikend is. Er zijn heel veel kerken die nu digitaal gaan en daarom heeft iedere kerk beperkte ruimte. Dit is even niet anders. U kunt op een later moment dan de dienst terug kijken. 

Inmiddels kunnen een aantal mensen de camera ’s bedienen. Deze groep mensen wordt na de corona crisis uitgebreid.  De bedoeling is om ook net als bij de beamerdienst te rouleren met een aantal mensen. 

Het is heel fijn dat er in de afgelopen week door verschillende mensen heel hard gewerkt is om dit in onze kerk ook te realiseren. Hartelijk dank voor jullie inzet!

Zondag 5 april is het Palmzondag

We staan op de drempel van de Stille Week naar Pasen toe. We volgen ook in onze besloten vieringen die weg van Jezus door lijden en sterven heen naar dat grote bericht op de Paasmorgen: ’ De Heer is opgestaan, halleluja.’ Maar met die woorden lopen we nu nog vooruit op wat nog niet is. Informatie over de besloten vieringen in de Stille Week zijn te vinden in het Gemeenteblad.

Zondag lezen we Zacharia 9: 9 en 10. Uit het evangelie lezen we van Lukas 19:29-44. Wat verwachten wij van die intocht van Jezus?

Na de dienst komt de preek ook op de website te staan. Heeft u geen internet, zou u wel de preek willen krijgen, laat dat weten door mij te bellen ( 0548.615528)

De collecte kunt u overmaken op het banknummer van de diaconie VEGNijverdal,  o.v.v. jaarproject Oekraine: NL31 RABO 0327 3020 38

Bereikbaarheid predikant en pastoraat tijdens de corona/crisis

Speciaal voor deze periode: telefonisch spreekuur:

Maandagmiddag van 14.00-16.00 uur

Dinsdag tot en met vrijdag van 10.00-12.00 uur

Wilt u bezoek, dan kunt u mij bellen of mailen, we spreken in overleg af, hoe we dat het beste kunnen doen. Natuurlijk kunt u mij ook op andere tijden bellen. Wanneer ik er niet ben staat het antwoordapparaat aan.

Voorlopig hebben we nog steeds te maken met de maatregelen rond het corona/virus. In het telefonisch contact met onze 90-plussers hoor ik mensen zeggen: ‘ik heb huisarrest’. Tegelijk vind ik het ook bewonderenswaardig hoe mensen er de moed in houden. Gelukkig zijn er omstanders, kinderen en anderen die de boodschappen doen, en/of zorgen voor de warme maaltijd. Ook buren zijn bereid om te helpen als dat nodig is. Verjaardagen en andere bijeenkomsten, het is allemaal aangepast. Dat geldt nog sterker voor de mensen in de verzorgings- en verpleeghuizen. Fijn als ook zij een hartelijke groet ontvangen.

VEG Heerde

We kregen deze week ook via de pers en de tv bericht over de situatie in Heerde. Daar zijn veel mensen getroffen door het corona/virus. Ds. Sjaak Weststrate vertelde op het journaal, dat er in zijn gemeente al 5 mensen gestorven zijn door het corona/virus. Vanuit de kerkenraad is er een kaart met een bemoediging naar de VEG Heerde gestuurd. Zelf heb ik via de mail ook een bemoediging aan ds. Weststrate gezonden. We wensen hen Gods zegen toe in deze verdrietige periode en heel veel sterkte.

De vlag uit!

We staan ook op de drempel van de week waarin we vieren dat ons dorp 75 jaar geleden bevrijd werd. Voor die viering zijn mensen 1,5 tot 2 jaar bezig geweest met voorbereidingen, maar helaas ook dat valt stil. Maar u kunt wel de vlag uitsteken! Als een teken van die feestelijke herdenking.

Vandaag hosanna en morgen weg met Hem,
een schril contrast, en daartussenin het leven van alledag:
rauw en kwetsbaar, relatief, ontluisterend,
roem die vergankelijk is en vervliegt als de geur van parfum.

Vandaag hosanna en morgen weg met Hem,
zijn levenswijze sprak mensen aan maar riep ook weerstand op,
leven vond Hij belangrijker dan de letters van wet en traditie,
kleinen en zwakken gaf Hij een gezicht
en onrecht bracht Hij aan het licht.

Vandaag hosanna en morgen weg met Hem,
vandaag de koning te rijk zijn
en morgen de vergankelijkheid van het leven ten diepste ervaren.
Het is niet iets om daarbij elke minuut van je leven stil te staan,
maar zo af en toe,
even …
een moment
tussen al die andere momenten, het maakt je stil.

Met een vriendelijke groet, ook namens de kerkenraad,

Ds. Laura van Weijen