Inleveren kopij 19 augustus 2020

Kopij voor het volgende gemeenteblad inleveren woensdag 19 augustus  2020 uiterlijk om 12.00 uur bij de redactie e-mail: redactie@veg-nijverdal.nl (in Word document).
Kopij voor de website www.veg-nijverdal.nl doormailen naar jannyvanderkolk@planet.nl (in Word document zonder opmaak).

Verschijningsdata gemeenteblad: 02-07-2020 8 weken zomervakantie,
27-8-2020,  24-9-2020,  22-10-2020,  19-11-2020,  17-12-2020 Kerst, Oud en Nieuw,  14-1-2021 .