Diensten in de komende weken

                                       Gemeentebericht 4 juli 2020

Ik voel de winden Gods vandaag:
vandaag hijs ik het zeil.
Gehavend is ’t zwaar van schuim,
maar ‘k hijs en hoop op heil!
Want Christus zelf, als stille gast
reist in mijn scheepje mee.
Op Zijn bevel durf ‘k uit te gaan
op wilde, hoge zee!
De tranen die ik heb geweend,
zijn door Gods wind gedroogd.
Ik denk niet meer aan wat
voorheen vergeefs ik heb gepoogd.
Maar met vernieuwde levensmoed
neem ik een vast besluit:
Ik voel de winden Gods vandaag
en zeil de haven uit!
O, laat mij nooit vergeten, Heer,
hoe Gij uw liefde toont.
Doe mij bedenken, hoe U wreed
met doornen werd gekroond.
En, wijze Loods, als ik het waag
en weer de zeilen hijs,
Nu ‘k voel de winden Gods vandaag.
Leid Gij mij op mijn reis!

Een lied uit de Doopsgezinde traditie, dat voor mij ook een vakantiegevoel verwoordt. We zijn weer terug na een prima vakantie met mooi weer. We hebben veel gefietst, gewandeld, gekanood en gelezen, en genoten van de Friese omgeving, en vooral van het water. Het water en de prachtige luchten. Dat bracht me vaak bij dat andere lied: ‘Die wolken, lucht en winden, wijst spoor en loop en baan, zal ook wel wegen vinden waarlangs uw voet kan gaan’. Vertrouwen dat er een weg verder gaat, ook in deze coronatijd, die nog steeds niet achter ons ligt. Vertrouwen dat er ook aan ons als gemeente van de Heer een weg gegeven wordt waarlangs we de toekomst tegemoet gaan.

In en om de gemeente
Met name voor wie geen Gemeentebericht via de email kan ontvangen vermeld ik hier ook dat op 25 juni, in de leeftijd van 61 jaar, plotseling is overleden René Bakker. Hij woonde de laatste drie jaar in Krönnezommer, Eschhoek. Op woensdag 1 juli was de afscheidsdienst in het
Uitvaartcentrum. We denken ook aan zijn vader Henk Bakker, Bonteweg 41-36. Op 27 juni overleed, ook plotseling, in de leeftijd van 94 jaar Gerritdina Johanna Henriëtte Bosch-Ligtenberg. Zij woonde in de Groen van Prinstererstraat 30. Haar uitvaartplechtigheid was op
donderdag 2 juli in het uitvaartcentrum.

Woensdag was ik bij Luut en Sonja van Kooten, Dikkerstraat 1/609 7731DHOmmen. Opnieuw was er een teleurstelling, de kuur die de artsen Luut geadviseerd hadden kan helaas toch niet doorgaan. Ze houden de moed er in, we wensen hen Gods liefdevolle nabijheid toe.

Dinsdagavond is op de kerkenraad besloten dat we in ieder geval tot 1 september voor uitvaartdiensten verwijzen naar het uitvaartcentrum. Zij hebben meer ervaring opgedaan in deze coronatijd dan onze vrijwilligers om alles in goede banen te leiden. Voor pastoraat kunt u een beroep op mij doen. Veel gebeurt per telefoon, maar met de huidige
versoepeling en met gepaste afstand is huisbezoek ook mogelijk, alleen gebeurt dat wel op afspraak. Laat het mij weten als u het prettig vindt dat ik bij u op bezoek kom.

Vanaf 12 juli met meer mensen naar de kerkdienst
Afgelopen dinsdagavond hadden we kerkenraad. Daar is het werkplan voor een veilige kerk met meer mensen in de kerkdiensten goedgekeurd. Met dank aan de werkgroep Veilige kerkdiensten. 

Een deel van deze werkgroep is dinsdagavond ook bezig geweest om alle Liedboeken en bundels – tijdelijk- op te ruimen uit de banken. Om zitplaatsen te markeren, en strepen aan te brengen met 1,5 meter tussenruimte. In de hal, maar ook op het plein. En dat geldt ook voor je fiets, brommer of scooter! We hebben opnieuw uitgesproken dat iedereen ook zelf verantwoordelijkheid draagt om zich te houden aan de regels. Naast de liturgie voor komende zondag, kun je in dit Gemeentebericht ook zelf het werkplan lezen. De schermen tussen de achterste bank en beamer/mengpaneel kunnen pas op 9 juli aangebracht worden, vandaar dat
de eerste dienst met meer mensen op 12 juli zal zijn. Voor elke dienst moet er (helaas) gereserveerd worden. Via de mail of via de telefoon.

Gebruiksplan Kerkdiensten VEG Nijverdal
1. KERKDIENSTEN
Gedurende de proefperiode juli / augustus is er elke zondag 1 kerkdienst, om 9:30. De diensten starten op 12 juli.
2. AANMELDING
Via de website www.veg-nijverdal.nl kunt u zich aanmelden. Als u dit niet kunt, is telefonische opgave mogelijk op donderdagavond van 19:00-21:00 bij Herman Keizer (Noetselerweg) tel. nummer 0548-615451.
Er kunnen 47 gemeenteleden komen (en er zijn 10 plaatsen voor voorganger, ambtsdragers, organist, koster, beamerbediening etc.)
3. VERANTWOORDELIJKHEID
Iedereen blijft zelf verantwoordelijk voor zijn of haar aanwezigheid. Als u verkouden/ziek bent of u heeft zieke huisgenoten: niet komen!

De kerkenraad is verantwoordelijk voor:
 duidelijke instructie aan de gemeenteleden, looproutes, toewijzing zitplaatsen rekening houdend met minimaal 1,5 m. afstand. Deze verantwoordelijkheid strekt zich ook uit tot het kerkplein.
 deugdelijke schoonmaak van de ruimte, contactpunten, sanitair etc.
Elk gemeentelid is verplicht zich te houden aan:
 dit gebruiksplan
 de regels vanuit het RIVM
 de aanwijzingen van de gastheren / -dames.
4. GEMEENTEZANG: Gemeenteleden mogen niet meezingen. Mogelijk wordt er in de liturgie medewerking verleend door één of enkele zangers op het podium.
5. COLLECTES: open schaal bij uitgang (1 collecte)
6. KOFFIEDRINKEN: Na de dienst is er geen koffiedrinken.
7. TOILETBEZOEK: Bij voorkeur thuis. Voor ‘’noodgevallen’’ zijn de toiletten in de hal geopend.
8. KERKBEZOEK:
 Kom tijdig. De kerkdeur is vanaf 9.00 geopend.
 Houd ook op het kerkplein 1,5 meter afstand. Let hier ook op bij het stallen van uw fiets.
 U wordt bij de hoofdingang door een gastheer/vrouw welkom geheten en u wordt gevraagd of u vrij bent van ‘’coronaklachten’’.
 De garderobe mag niet worden gebruikt, u neemt uw jas mee naar uw zitplaats.
 U wordt verzocht uw handen te reinigen met het  handontsmettingsmiddel bij de ingang.
 Uitzonderingen daargelaten heeft U geen vrije keuze in zitplaats. Een gastheer/-vrouw geeft aan waar u kunt plaatsnemen. Alle zitplaatsen zijn gemarkeerd.
 Voelt u zich vrij een mondkapje te dragen.
 Er worden opnames gemaakt voor uitzending. Het is mogelijk dat u hierbij in beeld komt.
9. VERLATEN VAN DE KERK
Na de dienst blijft u zitten en wacht u op de uitnodiging van de gastheer / -vrouw om de kerk te verlaten. Hierbij wordt de volgorde gehanteerd dat de mensen die als laatste binnenkwamen, weer als eerste het
gebouw verlaten. U verlaat de kerk weer via de hoofduitgang, de zijdeuren blijven gesloten. Ook tijdens het verlaten van de kerk en op het kerkplein moet er voldoende afstand worden gehouden.

Materiaal voor ouders, jongeren en andere mensen om thuis met geloof bezig te zijn:

Kind op zondag is tijdelijk gratis online beschikbaar.
JOP: https://jongprotestant.protestantsekerk.nl/
Geloven thuis: https://www.geloventhuis.nl/
NBG basic: https://visie.eo.nl/artikel/2017/10/kinderdienstmethode-bijbel-basics-gratisonlinebeschikbaar
EO-Beam: https://beam.eo.nl/

Collectes
We blijven u oproepen om juist in deze tijd, waar al de collectes van de gewone kerkdiensten wegvallen, gul te geven. U kunt geld overmaken voor de diaconale collecte, die in het Gemeenteblad bij elke zondag vermeld staat. En natuurlijk kunt u ook geld overmaken voor
de eigen gemeente. Dank voor al jullie gaven! We zijn er blij mee!
Diaconie V.E.G. H. H. Lammertink, Waterkers 27, 7443 LN, Nijverdal
IBAN-rekeningnummer: NL31 RABO 0327 3020 38
Gemeenterekening VEG F.J. Dommerholt, Engelwortel 17, 7443 TJ Nijverdal
IBAN-rekeningnummer: NL23 RABO 0327 3593 15

Zondag 12 juli 2020
9.30 uur:  ds. L. van Weijen
Maaltijd van de Heer
Collecte: Diaconie en Jeugdwerk VEG Nijverdal
Koster: G. Manenschijn
18.30 uur:  ds. H. de Ruiter, Nijverdal
Gezamenlijke dienst in de Regenboog

Zondag 19 juli 2020
9.30 uur:  ds. H. de Ruiter, Nijverdal
Collecte: Diaconie en Studiefonds Seminarium
Koster: F. Stegeman-de Jonge
18.30 uur:  ds. H. Paas
Gezamenlijke dienst in de Regenboog

Zondag 26 juli 2020
9.30 uur:  ds. L. van Weijen
Collecte: Gemeente en Aktie Red een Kind
Koster: B. Hartgers
18.30 uur:  ds. L. Aangeenbrug, Hellendoorn
Gezamenlijke dienst in de Regenboog

Zondag 2 augustus 2020
9.30 uur:  ds. L. van Weijen
Collecte: Gemeente en Onderhoudsfonds Kerk
Koster: A. Reimink-Velner
18.30 uur:  ds. H. van Dalen
Gezamenlijke dienst in de Regenboog

Zondag 9 augustus 2020
9.30 uur:  dhr. B. van Brug, Oudeschoot
Collecte: Gemeente en Zending en Evangelisatie VEG
Koster: P. Daane
18.30 uur:  ds. P. Boomsma
Gezamenlijke dienst in de Regenboog

Zondag 16 augustus 2020
9.30 uur:  ds. L. van Weijen
Collecte: Gemeente en Project werkgroep Werelddiaconaat
Koster: J. Weggeman-Krommendijk
18.30 uur:  ds. W. Kaljouw
Gezamenlijke dienst in de Regenboog

Zondag 23 augustus 2020
9.30 uur:  ds. L. van Weijen
Collecte: Gemeente en Vorming &Toerusting
Koster: H. Stegeman
18.30 uur:  ds. B. v.d. Weg
Taizédienst
Gezamenlijke dienst in de Regenboog

Zondag 30 augustus 2020
9.30 uur:  ds. L. van Weijen
Collecte: Gemeente en Oekraïne
Koster: F. Stegeman-de Jonge
18.30 uur:  drs. J. Eertink, Rijssen
Gezamenlijke dienst in de Regenboog